ซอฟต์แวร์ SJ-F700 ซีรีส์

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นเมื่อใช้งาน SJ-F700 ซีรีส์มีดังต่อไปนี้
ไอคอนจะบ่งชี้ถึงซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้รหัสลงทะเบียนแยกต่างหาก

ซอฟต์แวร์การทำงานของยูนิตหลัก

ด้านบนสุดของหน้า

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: