ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ PLC/HMI

หน้านี้จะช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดตัวติดตั้งซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์รุ่นล่าสุดได้

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น

KV STUDIO

เวอร์ชันสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์

ชุดคู่มือ

คลิกที่นี่เพื่ออัพเดท KV ซีรีส์

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอการฝึกอบรบ

ด้านบนสุดของหน้า

VT STUDIO

เวอร์ชันสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์/คู่มือ (รุ่นใช้งานทั่วโลก)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

เวอร์ชันสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์/คู่มือ (ภาษาญี่ปุ่น)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ฐานข้อมูลเสียง (ภาษาอังกฤษ)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ฐานข้อมูลเสียง (ภาษาจีน)

ฐานข้อมูลเสียง (ภาษาเกาหลี)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ฐานข้อมูลเสียง (ภาษาสเปน)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

ฐานข้อมูลเสียง (ภาษาญี่ปุ่น)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

คลิกที่นี่เพื่ออัพเดท VT ซีรีส์

ด้านบนสุดของหน้า

Soft-VT

เวอร์ชันสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์/คู่มือ

การเปิดใช้งาน

ต้องเปิดใช้งานโดยใช้รหัสเฉพาะ (ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน) เพื่อใช้ Soft-VT (VT5-S2L/S1L/S1L-DL)
ให้ใช้แบบฟอร์มขอรับข้อมูลที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อขอรับรหัสที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อไปที่เว็บไซต์เปิดใช้งาน

ด้านบนสุดของหน้า

KV COM+ for Excel / Library

เวอร์ชันสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์/คู่มือ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: