อัพเดทซอฟต์แวร์ VT ซีรีส์

หน้านี้อนุญาตให้ผู้ใช้อัปเดตซอฟต์แวร์

VT STUDIO

อัพเดทล่าสุด (รุ่นใช้งานทั่วโลก)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

อัพเดทล่าสุด (ภาษาญี่ปุ่น)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

Soft-VT

ต้องเปิดใช้งานโดยใช้รหัสเฉพาะ (ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน) เพื่อใช้ Soft-VT (VT5-S2L/S1L/S1L-DL)
ให้ใช้แบบฟอร์มขอรับข้อมูลที่ลิงก์ต่อไปนี้เพื่อขอรับรหัสที่เหมาะสม

คลิกที่นี่เพื่อไปที่เว็บไซต์เปิดใช้งาน

System Program

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

ด้านบนสุดของหน้า

ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้

ใช้ร่วมกับ VT5/VT3 ได้

VT5

VT3

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: