เวอร์ชันซอฟต์แวร์เก่า VT ซีรีส์

หน้านี้จะช่วยให้ผู้ใช้อัพเดท VT STUDIO เวอร์ชันเก่าได้

อัพเดท VT STUDIO

VT STUDIO Ver.7 (รุ่นใช้งานทั่วโลก)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

VT STUDIO Ver.6 (รุ่นใช้งานทั่วโลก)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

VT STUDIO Ver.5 (รุ่นใช้งานทั่วโลก)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

VT STUDIO Ver.4 (ภาษาอังกฤษ)

รุ่นภาษาจีน

VT STUDIO Ver.7 (ภาษาญี่ปุ่น)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

VT STUDIO Ver.6 (ภาษาญี่ปุ่น)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

VT STUDIO Ver.5 (ภาษาญี่ปุ่น)

เนื่องจากซอฟต์แวร์มีขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องแยกออกเป็นหลายไฟล์
หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดแล้ว โปรดรวมไฟล์เหล่านั้นเป็นไฟล์เดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด

VT STUDIO Ver.4 (ภาษาญี่ปุ่น)

คลิกที่นี่เพื่ออัพเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุด

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: