เฟิร์มแวร์ของ HR-X ซีรีส์

เฟิร์มแวร์ที่จำเป็นเมื่อใช้งาน HR-X ซีรีส์มีดังต่อไปนี้

เฟิร์มแวร์

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นต่างๆ ผลิตภัณฑ์: