ขายึดราง DIN สำหรับสวิตช์ PoE หรือคอนโทรลเลอร์ไฟ OP-88828

OP-88828 - ขายึดราง DIN สำหรับสวิตช์ PoE หรือคอนโทรลเลอร์ไฟ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

ซอฟต์แวร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ