คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับสายไฟและสาย I/O, M12 12 พิน เป็น M12 5 พิน OP-88827

OP-88827 - คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับสายไฟและสาย I/O, M12 12 พิน เป็น M12 5 พิน

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ