สายแปลงสำหรับสายไฟและสาย I/O, M12 12 พิน, แบบมุมขวา OP-88826

OP-88826 - สายแปลงสำหรับสายไฟและสาย I/O, M12 12 พิน, แบบมุมขวา

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ