สายเคเบิลแปลงสำหรับสายอีเธอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พิน, มุมขวา OP-88825

OP-88825 - สายเคเบิลแปลงสำหรับสายอีเธอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พิน, มุมขวา

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ