ฝาครอบเลนส์ สำหรับกล้อง C-mount ประสิทธิภาพสูง IP67 OP-88806

OP-88806 - ฝาครอบเลนส์ สำหรับกล้อง C-mount ประสิทธิภาพสูง IP67

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ