ข้อมูลจำเพาะ ไฟ LED CA-D ซีรีส์

รุ่น

CA-DRM5X

CA-DRM10X

CA-DRM20X

รูป

ชนิด

แสงแบบมัลติสเปกตรัม

วิธีการส่องสว่าง

การส่องสว่างแบบวงแหวน (พร้อมการสนับสนุนสำหรับชุดประกอบโดม CA-DRM (DA) ซีรี่ส์ และ ชุดประกอบโพลาไรซ์ CA-DRM (PA) ซีรี่ส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม*1)
แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม / แสงไฟ LumiTrax / แสงไฟปกติ (แสงสีเดียวในทุกทิศทาง)*2
โหมดควบคุมกระแสคงที่ (การไล่ระดับดิจิตอล 1,024 ขั้น: เมื่อเชื่อมต่อกับ CA-DC60E / ปรับได้สำหรับแต่ละความยาวคลื่น*3)

ความเร็วในการตอบสนอง

1 ms หรือน้อยกว่า

LED

ความยาวคลื่นสูงสุด

อุลตร้าไวโอเลต: 405 nm / สีน้ำเงิน: 457 nm / สีเขียว: 527 nm / สีส้ม: 600 nm / สีแดง: 660 nm
ปลายสีแดง: 730 nm / อินฟราเรด: 860 nm / สีขาว: 600 nm (ทุกค่าโดยประมาณ)

คอนเนคเตอร์ของคอนโทรลเลอร์

สายเคเบิลโดยเฉพาะ (3 ม. / 5 ม. / 10 ม.) สูงสุด 30 ม. (พร้อมสายต่อขยาย*4)

อินพุต I/F

คอนเนคเตอร์ 12 ขา (สายเคเบิลโดยเฉพาะ)

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

51.4 W (ระหว่างการส่องแสงปกติ)

71.0 W (ระหว่างการส่องแสงปกติ)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง 40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

65 % RH หรือน้อยกว่า (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 560 กรัม. (พร้อมชุดประกอบโดม: ประมาณ 680 กรัม / พร้อมชุดประกอบโพลาไรซ์: ประมาณ 690 กรัม)

ประมาณ 600 กรัม. (พร้อมชุดประกอบโดม: ประมาณ 820 กรัม / พร้อมชุดประกอบโพลาไรซ์: ประมาณ 810 กรัม)

ประมาณ 1,080 กรัม. (พร้อมชุดประกอบโดม: ประมาณ 1,730 กรัม / พร้อมชุดประกอบโพลาไรซ์: ประมาณ 1,570 กรัม)

*1 ไม่สามารถใช้ความยาวคลื่น UV และ IR ขณะเชื่อมต่อชุดประกอบโพลาไรซ์
*2 การให้แสงแบบต่อเนื่องสามารถใช้ได้เฉพาะระหว่างการให้แสงปกติเมื่อการควบคุมค่าความสว่างได้รับการตั้งค่าเป็น เปิด
*3 ไม่รองรับการให้แสงหลายสีพร้อมกับ
*4 สามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิลต่อขยายเฉพาะได้สูงสุด 2 เส้น

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง)

รุ่น

CA-DRR4F

CA-DRW4F

CA-DRB4F

CA-DRR10F

CA-DRW10F

CA-DRB10F

รูป

ชนิด

ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ)

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

แผ่นกระจายแสง

OP-42337

OP-42339

แผ่นโพลาไรซ์

OP-42336

OP-42338

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1.5 W

2.9 W

8.3 W

7.9 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟชนิดวงแหวน (แบบหลายมุม)

รุ่น

CA-DRR8M

CA-DRW8M

CA-DRB8M

CA-DRR13M

CA-DRW13M

CA-DRB13M

รูป

ชนิด

ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน)

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

6.6 W

10.6 W

12.5 W

19.8 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบหลายมุม)

รุ่น

CA-DQW7M

CA-DQW10M

CA-DQW12M

รูป

ชนิด

ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

สี LED

สีขาว

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

11.3 W

16.9 W

19.9 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 160 กรัม

ประมาณ 250 กรัม

ประมาณ 310 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

CA-DRW5X

CA-DRW10X

CA-DRW20X*1

รูป

ชนิด

ไฟ LumiTraxTM

สี LED

สีขาว

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

34.5 W (ระหว่างการส่องแสงปกติ)

40.5 W (ระหว่างการส่องแสงปกติ)

60.9 W (ระหว่างการส่องแสงปกติ)

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม

ประมาณ 240 กรัม

ประมาณ 610 กรัม

*1 เมื่อเชื่อมต่อสองยูนิตและ CA-DRW20X เข้ากับ CA-DC50E/DC30E จะมีการจำกัดความเข้มแสงสูงสุด ที่สามารถตั้งค่าได้ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อ KEYENCE

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟแท่ง

รุ่น

CA-DBR5

CA-DBW5

CA-DBB5

CA-DBR8

CA-DBW8

CA-DBB8

CA-DBR13

CA-DBW13

CA-DBB13

รูป

ชนิด

ไฟแท่ง

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

แผ่นกระจายแสง

OP-42283

OP-87042

OP-42282

แผ่นโพลาไรซ์

OP-42281

OP-87043

OP-42280

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1.7 W

2.9 W

3.6 W

4.8 W

4.2 W

7.3 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 35 กรัม

ประมาณ 40 กรัม

ประมาณ 60 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟแท่ง

รุ่น

CA-DBW12W*1

CA-DBW24W

รูป

ชนิด

ไฟแท่ง

สี LED

สีขาว

แผ่นกระจายแสง

มีแผ่นกระจายแสงมาพร้อมกับ CA-DBWxxW แผ่นกระจายแสงมีความหนา ประมาณ 2 มม.

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

13.8 W

27.6 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

แผ่นกระจายแสงโพลาไรซ์

OP-87975*2

OP-87976*2

น้ำหนัก

ประมาณ 195 กรัม

ประมาณ 345 กรัม

*1 มีแผ่นกระจายแสงมาพร้อมกับ CA-DBxxxW แผ่นกระจายแสงมีความหนา ประมาณ 2 มม.
*2 แผ่นกระจายแสงที่ให้มา และแผ่นกระจายแสงโพลาไรซ์ ไม่สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์พร้อมกันได้ ซึ่งอาจมีฟองอากาศ หรือสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวของแผ่นกระจายแสงโพราไลซ์ แต่ทั้งนี้ไม่ส่ง ผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ แม้จะมีอยู่จริง ผลิตภัณฑ์นั้นก็ยังมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจสอบ และการมีสิ่งแปลกปลอมสารไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นบกพร่อง

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟแบบเส้น

รุ่น

CA-DZW5

รูป

ชนิด

ไฟแบบเส้น

สี LED

สีขาว

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

4.7 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 240 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟแบบเส้น

รุ่น

CA-DBW34H

CA-DBW50H

รูป

ชนิด

ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง

สี LED

สีขาว

แผ่นกระจายแสง

มีแผ่นกระจายแสงมาพร้อมกับ CA-DBWxxH แผ่นกระจายแสงมีความหนา ประมาณ 2 มม.

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

18.4 × 2 ch*1

19.8 × 2 ch*1

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

แผ่นกระจายแสงโพลาไรซ์

OP-87977*2

OP-87978*2

น้ำหนัก

ประมาณ 1,050 กรัม

ประมาณ 1,490 กรัม

*1 เชื่อมต่อรุ่นเหล่านี้กับช่องทั้งสอง
*2 แผ่นกระจายแสงที่ให้มา และแผ่นกระจาย แสงโพลาไรซ์ ไม่สามารถใช้งานกับ ผลิตภัณฑ์พร้อมกันได้ ซึ่งอาจมีฟองอากาศ หรือสิ่งแปลกปลอม บนพื้นผิวของแผ่นกระจายแสงโพราไลซ์ แต่ทั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของ ภาพ แม้จะมีอยู่จริง ผลิตภัณฑ์นั้นก็ยังมี คุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการตรวจ สอบ และการมีสิ่งแปลกปลอมสารไม่ได้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นบกพร่อง

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟรูปทรงโดม

รุ่น

CA-DDR8

CA-DDW8

CA-DDB8

CA-DDR15

CA-DDW15

CA-DDB15

รูป

ชนิด

ไฟรูปทรงโดม

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

5.8 W

11 W

18.8 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 130 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

แบ็คไลต์

รุ่น

CA-DSR2

CA-DSW2

CA-DSB2

CA-DSR3

CA-DSW3

CA-DSB3

รูป

ชนิด

แบ็คไลต์

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

2.2 W

2.9 W

3.6 W

5.8 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

ประมาณ 40 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

แบ็คไลต์

รุ่น

CA-DSR9

CA-DSW7

CA-DSB7

CA-DSR15

CA-DSW15

CA-DSB15

CA-DSW30*1

รูป

ชนิด

แบ็คไลต์

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีขาว

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

14 W

18 W

27.4 W

19.8 W × 2 ch

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 90 กรัม

ประมาณ 320 กรัม

ประมาณ 1,780 กรัม

*1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องทั้งสอง

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

CA-DWC30*1

รูป

ความยาวคลื่นสูงสุด หลังการแปลง

615 nm

ประสิทธิภาพ ในการแปลง

ประมาณ 80 ถึง 90 %*2

ขนาดของแผ่น

A4 (210 x 297 มม.), ความหนา: 0.2 มม.*3

ส่วนประกอบของแผ่น

(1) แผ่นฟิล์ม โพลีเอสเตอร์เคลือบ (โปร่งใส, บำบัดด้วยแผ่นทราย)
(2) วัสดุแปลงความยาวคลื่นพิเศษ
(3) ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ที่ทำเป็นโฟม (สีขาว)
(4) ชนิดติดแน่น, ลอกได้*4
(5) แผ่นลอกมีลายกริดวัดระยะ

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม (รวมแผ่นลอก)

*1 ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำหรือสูง ความแข็งแกร่งและความคงทนของการเกาะติดจะลดลง ทำให้แผ่นหลุดลอกได้ง่าย
ความสามารถในการยึดติดและความสามารถในการลอกได้หลายๆ ครั้งของแผ่นกาวอาจได้รับผลกระทบจากรูปร่างวัตถุที่จะนำแผ่นไปติด และสภาพแวดล้อมในการใช้งาน และถ้ามีความกังวลเกี่ยวกับการหลุดลอกของแผ่นหรือแผ่นของสกปรกติดเข้ามา ก็สามารถใช้แผ่นนี้กับฝาปิดที่ทำจากกระจก Acrylic หรือวัสดุที่คล้ายกันวางปิดทับ ในสถานการณ์เช่นนี้ ความสว่างอาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากกระจกหรือวัสดุนั้นๆ
หากพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ที่ไม่มีผงขัดผสมอยู่
คุณอาจใช้กรรไกรหรือมีดตัดกล่องเพื่อตัดแผ่นเป็นขนาดอื่น
*2 เป็นค่าสำหรับวัสดุแปลงความยาวคลื่นพิเศษเท่านั้น
*3 วัสดุแปลงความยาวคลื่นพิเศษปิดบนพื้นผิวขนาด A4 ทั้งแผ่น ไม่มีส่วนขอบ
*4 ความแข็งแกร่งของกาว: 9.4 N/25 มม. 30 นาทีหลังนำมาใช้งาน 10.8 N/25 มม. 24 ชั่วโมงหลังนำมาใช้งาน

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง)

รุ่น

CA-DXR3

CA-DXW3

CA-DXB3

CA-DXR5

CA-DXW5

CA-DXB5

CA-DXR7

CA-DXW7

CA-DXB7

รูป

ชนิด

ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง)

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1.8 W

1.9 W

5 W

4.9 W

6.7 W

10.1 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม

ประมาณ 230 กรัม

ประมาณ 380 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

สปอตไลต์

รุ่น

CA-DPR2

CA-DPW2

CA-DPB2

รูป

ชนิด

สปอตไลต์

สี LED

สีแดง

สีขาว

สีน้ำเงิน

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

8.4 W (2.0 W)

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ

รุ่น

CA-DPU2

รูป

ชนิด

อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ

ไฟที่ใช้ร่วมกันได้

CA-DPR2, CA-DPW2, CA-DPB2

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

ไฟชนิดมุมต่ำ

รุ่น

CA-DLR7

CA-DLR12

รูป

ชนิด

ไฟชนิดมุมต่ำ

สี LED

สีแดง

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

2 W

3.3 W

แรงดันของ
แหล่งจ่ายไฟ

12 VDC

น้ำหนัก

ประมาณ 40 กรัม

ประมาณ 85 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

คอนโทรลเลอร์ไฟ

รุ่น

CA-DC30E

CA-DC21E

รูป

ชนิด

คอนโทรลเลอร์ไฟ
เฉพาะสำหรับ XG/CV-X200/CV-X100 ซีรี่ส์
ใช้งานได้กับไฟ CA-DRWxX เท่านั้น

คอนโทรลเลอร์ไฟ
เฉพาะสำหรับ XG/CV-5000/CV-X200/CV-X100 ซีรี่ส์

อินพุต

-

บังคับหยุดปล่อยแสง: อัตราอินพุตสูงสุด 26.4 V, ต่ำสุด 2 mA

เอาต์พุต

วิธีการควบคุมแสง

วิธีควบคุมแบบกระแสไฟคงที่

(1) วิธีควบคุมแบบแรงดันคงที่ (ไฟกระแสตรง)
(2) วิธีการเข้ารหัสสัญญาณความกว้าง ของพัลส์ (ความถี่ในการยิงลำแสง: 100 kHz)
[การตั้งค่าโปรแกรม]

ช่วงความเข้มแสง

255 ระดับแบบดิจิตอล [การตั้งค่าโปรแกรม]

จุดการเชื่อมต่อ

2 CH
(คอนเนคเตอร์กลม 6 ขาใช้งานเฉพาะ)

2 ช่อง
(รองรับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ LED และชุดขั้วต่อเทอร์มินัล)

แรงดันไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟเฉพาะไฟ LumiTraxTM

12 VDC/24 VDC [การตั้งค่า DIP สวิตช์]

ความจุไฟฟ้า

สูงสุด 81 W

สูงสุด 40 W (30 W ต่อช่อง)

การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์ความเร็วชัตเตอร์/ทริกเกอร์กล้อง

การซิงโครไนซ์เอาต์พุต FLASH/การให้แสงอย่างต่อเนื่อง [การตั้งค่าโปรแกรม]

ความเร็วในการ
ตอบสนอง

ต่ำกว่า 1 ms

(1) การควบคุมแบบแรงดันคงที่: สูงสุด 10 ms ที่เอาต์พุต 12 V, สูงสุด 20 ms ที่เอาต์พุต 24 V
(2) การควบคุมการเข้ารหัสสัญญาณ ความกว้างของพัลส์: สูงสุด 1 ms ที่ เอาต์พุต 12/24V

จอแสดงผล

จอแสดงผล LED

ไฟสัญญาณเปิดปิด, ไฟแสดงสถานะแสงไฟ (2 ช่องแยกกัน)

ไฟสัญญาณเปิดปิด, ไฟแสดงระดับแสงไฟ

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

5 A (ที่โหลดสูงสุด)*1

3.0 A (เอาต์พุต 12 V ที่โหลดสูงสุด)
6.5 A (เอาต์พุต 24 V ที่โหลดสูงสุด)
*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*2*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*2

น้ำหนัก

ประมาณ 430 กรัม

ประมาณ 590 กรัม

*1 ซึ่งการสิ้นเปลืองกระแสไฟของคอนโทรลเลอร์คือ 1.6 A
*2 ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของส่วนปล่อยแสงอยู่ที่อุณหภูมิแวดล้อม 0 ถึง +40 °C และความชื้นแวดล้อม (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ) 35 ถึง 65 % RH
*3 ถูกจำกัดตามอุณหภูมิแวดล้อมของคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า