คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดสำหรับ BL ซีรีส์ N-400 ซีรีส์

N-400 ซีรีส์ - คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดสำหรับ BL ซีรีส์

ยูนิต Master RS-485 ให้การเชื่อมต่อแบบหลายจุดอย่างง่ายดาย

คุณลักษณะ

  • เครื่องเดียวสามารถจัดการและควบคุมเครื่องอ่านชนิด 1D และ 2D ได้สูงสุด 31 เครื่อง
  • การกำหนดค่าการรบกวนระหว่างกันและแบบหลายหัว
  • โหมด TEST ในตัวเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ