เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดมีคอนโทรลเลอร์ในตัว

SJ-R ซีรีส์

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030/M070 OP-42213

OP-42213 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030/M070

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-42213

ภาพรวม

โพรบอิเล็กโทรดทังสเตน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SJ-R/SJ-M030/M070

วัสดุ

ทังสเตน

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ