เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 ซีรีส์

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M040 OP-84383

OP-84383 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M040

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-84383

ชนิด

โพรบอิเล็กโทรดทังสเตน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SJ-M040

วัสดุ

ทังสเตน

หมายเหตุ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SJ-M040

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ