เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ท่อป้องกันสำหรับ SJ-MG01 OP-84373

OP-84373 - ท่อป้องกันสำหรับ SJ-MG01

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-84373

ชนิด

ท่อป้องกัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SJ-MG01

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ