ข้อมูลจำเพาะ พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิต แบบมีฟีดแบ็กเซนเซอร์ SJ-F700 ซีรีส์

รุ่น

SJ-F700

รูป

วิธีการประยุกต์ใช้กับแรงดันไฟฟ้า

DC แปรผันได้

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้

สูงสุด ±8200 V

วิธีการควบคุมสมดุลของประจุไอออน

มัลติ I.C.C

สมดุลของประจุไอออน

เมื่อใช้ SJ-FB01: ±1 V *1*2
เมื่อไม่ได้ใช้ SJ-FB01: ±3 V *1*2

เวลาที่ใช้ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต

ประมาณ 0.5 วินาที *3*2

ระยะการติดตั้ง

50 มม. ขึ้นไป

ปริมาณลมสูงสุด

4.8 ม.3/นาที

ความหนาแน่นของโอโซน

0.005 ppm หรือน้อยกว่า

ข้อมูลที่บันทึก

รายการ

วันที่/เวลา ระดับไอออน ระดับประจุไฟฟ้าสถิต การไหลของอากาศ สถานะของยูนิต
ค่าเกณฑ์ต่างๆ สมดุลของประจุไอออน อุณหภูมิ ความชื้น *4

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.1 วินาที

ประวัติข้อมูล

บันทึกข้อมูลทุกชั่วโมง

บันทึกเหตุการณ์

เหตุการณ์ที่บันทึก: ข้อผิดพลาด การเตือน เกินเกณฑ์ระดับประจุ เกินเกณฑ์สมดุลของประจุ
ไอออน เริ่ม/หยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต การเปิด/ปิดเครื่อง ดำเนินการทำความสะอาด
ระดับประจุ/สมดุลของไอออนนอกเกณฑ์/เหตุการณ์จะทริกเกอร์เมื่อ: จัดเก็บข้อมูลไว้
30 วินาทีก่อนเกิดเหตุการณ์ และ 30 วินาทีหลังเกิดเหตุการณ์

ฟังก์ชันอื่นๆ

ทำความสะอาดอัตโนมัติและเซนเซอร์ป้อนกลับ

อินพุต

IN1

อินพุตหยุดการกำจัดไฟฟ้าสถิต

อินพุตที่มีแรงดันไฟฟ้าสองทิศทาง
อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุดของอินพุต: 26.4 V, แรงดันไฟฟ้าขณะเปิด: 18 V หรือมากกว่า,
กระแสไฟฟ้าขณะปิด: 0.1 mA หรือน้อยกว่า, กระแสไฟขณะเปิด: 3 mA หรือน้อยกว่า (สำหรับ 24 V)

IN2

อินพุตทำความสะอาด

IN3

อินพุตทริกเกอร์เหตุการณ์

เอาต์พุต

เอาต์พุต

รีเลย์ชนิด PhotoMos, N.O./N.C. เปลี่ยนสลับได้,
อัตรากระแสไฟสูงสุด: 26.4 V (50 mA), แรงดันตกค้างขณะเปิด: 1 V หรือต่ำกว่า

จำนวนเอาต์พุต

3 (OUT1 ถึง OUT3)

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันที่กำหนดได้: สถานะการกำจัดไฟฟ้าสถิต การแจ้งเตือนระดับไอออน การแจ้งเตือน
สภาวะการทำงาน การแจ้งเตือนความเร็วการหมุนของพัดลม เกินเกณฑ์ระดับประจุ
ข้อผิดพลาดของระบบ ข้อผิดพลาดอื่นๆ การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากการติดตั้ง เกินเกณฑ์
สมดุลของประจุไอออน การตรวจจับวัตถุที่มีประจุ ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์ป้อนกลับ *5

Ethernet

มาตรฐาน

100BASE-TX

คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ RJ-45 8 ขา

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10% หรืออะแดปเตอร์ AC เฉพาะ (OP-88766)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

ปกติ (รวมโหลดอินพุต/เอาต์พุต): 1.6 A หรือน้อยกว่า
ปกติ (ไม่รวมโหลดอินพุต/เอาต์พุต): 1.45 A หรือน้อยกว่า
โหมด ECO: 0.18 A (ทั่วไป) *6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C (0 ถึง +45°C เมื่อใช้ OP-88767 หรือ OP-88768)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ประเภทแรงดัน ไฟฟ้าเกิน

I

ระดับมลภาวะ

2

วัสดุ

โครงเครื่อง: PC / ABS*7, ตัวป้องกันช่องระบายอากาศด้านหน้า: SUS, ตัวป้องกันช่องดูด
ด้านหลัง: SUS, เกล็ดช่องลม: PC / ABS*7, แผ่นจอแสดงผล: พีซี, ปุ่มควบคุมการทำงาน: พีซี,
ยางฉนวนของอะแดปเตอร์ยึด: ยางซิลิโคน, ยางฉนวนด้านล่าง: Polyurethane,
โครงยึด: PBT, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล: LCP, คอนเนคเตอร์ Ethernet: ทองเหลือง (ชุบดีบุก),
คอนเนคเตอร์อะแดปเตอร์ AC: PBT, สกรูที่ติดตั้ง: เหล็ก (โครเมียมไตรวาเลน)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.2 กก.

*1 ที่ระยะ 300 มม. โดยใช้การไหลของอากาศต่ำสุด, เกล็ดช่องลมแบบตรงและความชื้นสัมพัทธ์ 65%
*2 ดำเนินการตามมาตรฐานดังต่อไปนี้: ANSI-ESD-STM3.1, RCJS-TR-5-4, JIS C 61340-4-7, IEC61340-4-7ED.2
*3 ที่ระยะ 300 มม. โดยใช้การไหลของอากาศสูงสุดและ เกล็ดช่องลมแบบตรง
*4 สมดุลของประจุไอออน อุณหภูมิ และความชื้นจะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งาน SJ-FB01
*5 การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากการติดตั้ง เกินเกณฑ์สมดุลของประจุไอออน การตรวจจับวัตถุ ที่มีประจุ และข้อผิดพลาดของเซนเซอร์ป้อนกลับจะใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้งาน SJ-FB01
*6 ไม่ใช้อินพุต/เอาต์พุต; อินพุต 24 VDC
*7 เกรดการป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตแบบยั่งยืน

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SJ-FB01

รูป

การวัดสมดุล ของประจุ ไอออน

ช่วงการตรวจวัด

±50 V

ความแม่นยำในการวัด

±0.5 V *1

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.1 V

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.1 วินาที

ระยะการติดตั้ง

50 มม. หรือมากกว่าจาก SJ-F700

การวัด อุณหภูมิ

ช่วงการตรวจวัด

0 ถึง +50°C

ความแม่นยำในการวัด

±2°C *2

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.1 °C

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.5 วินาที

การวัด ความชื้น

ช่วงการตรวจวัด

10 ถึง 85 % RH

ความแม่นยำในการวัด

±5% RH *2

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

1% RH

รอบการสุ่มตัวอย่าง

0.5 วินาที

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85%RH
(ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุ

โครงเครื่อง: PBT, แผ่นตรวจจับ
ไอออน: SUS, แผ่นจอแสดงผล:
PET, ปลอกหุ้มสายเคเบิล: PVC,
คอนเนคเตอร์เรซิน: Polyester
elastomer, คอนเนคเตอร์โลหะ:
ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

*1 ที่ ±15 V หรือน้อยกว่า; ±10% (ระบุไว้) สำหรับช่วงอื่นๆ
*2 ที่ 25°C ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 50%

ด้านบนสุดของหน้า

อะแดปเตอร์ AC

รุ่น

OP-88766

รูป

อัตรา

อัตราอินพุต

100 ถึง 240 VAC (50/60 Hz)

อัตราเอาต์พุต

24 VDC, 2.7 A

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40°C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 80% RH
(ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 260 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า