เกล็ดช่องลม แบบตรง OP-88772

OP-88772 - เกล็ดช่องลม แบบตรง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ