ขายึด การปรับ 2 แกน OP-88635

OP-88635 - ขายึด การปรับ 2 แกน

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88635

ชนิด

ขายึด การปรับ 2 แกน

น้ำหนัก

ประมาณ 260 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ