ชุุดประกอบโดม (ใหญ่่) IV2-GD10

IV2-GD10 - ชุุดประกอบโดม (ใหญ่่)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

IV2-GD10

ระยะที่ติดตั้ง

0 ถึง 50 มม.*1

วัสดุ

ด้านนอก: PBT ด้านใน: พีซี

น้ำหนัก

ประมาณ 200 ก.

*1 ระยะจากด้านหน้าของ IV2-GD10 ถึงเป้าหมาย

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ