พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย

EV ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดสองสาย EV ซีรีส์

รุ่น

EV-108M

EV-112M

EV-118M

EV-130M

รูป

ชนิด

แบบหุ้ม

รูปร่าง

M8

M12

M18

M30

ระยะตรวจจับ

1.5 มม. ±10%

2.5 มม. ±10%

5 มม. ±10%

10 mm ±10%

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน
(เหล็ก, t=1 มม.)

10 x 10 มม.

12 x 12 มม.

18 x 18 มม.

30×30 mm

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

ความถี่ในการตอบสนอง

800 Hz

600 Hz

350 Hz

250 Hz

โหมดการทำงาน

N.O.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C

เอาต์พุตควบคุม
(สามารถปรับเลือกได้)

5 ถึง 80 mA

5 ถึง 200 mA

วงจรป้องกัน

การป้องกันการต่อกลับขั้ว, แรงดันไฟฟ้ากระชาก

การกลับขั้ว, การลัดวงจร, แรงดันไฟฟ้ากระชาก

ความยาวสายเคเบิล

2 ม.

2 m

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 20 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแส
รั่วไหล)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแสรั่ว): สูงสุด 1.0 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 3.6 V (เมื่อใช้สายเคเบิลยาว 2 ม.)

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง

แรงดันตกค้าง

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 3.6 V (เมื่อใช้สายเคเบิลยาว 2 ม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

1,000 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ทองเหลืองชุบนิกเกิล

น้ำหนัก

ประมาณ 42 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 300 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EV-108U

EV-112U

EV-118U

EV-130U

รูป

ชนิด

ไม่หุ้ม

รูปร่าง

M8

M12

M18

M30

ระยะตรวจจับ

4 mm ±10%

8 มม. ±10%

15 มม. ±10%

27 มม. ±10%

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน
(เหล็ก, t=1 มม.)

20×20 mm

30 x 30 มม.

50 x 50 มม.

70 x 70 มม.

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 20% ของระยะทางการตรวจจับ, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +70°C (14 ถึง 158°F)

ความถี่ในการตอบสนอง

800 Hz

600 Hz

350 Hz

250 Hz

โหมดการทำงาน

N.O.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

สูงสุด ±10% ของระยะตรวจจับ,
ภายในช่วง -10 ถึง +70°C

-5 ถึง +20%,
ภายในช่วง -10 ถึง +70°C

เอาต์พุตควบคุม
(สามารถปรับเลือกได้)

5 ถึง 80 mA

5 ถึง 200 mA

วงจรป้องกัน

การป้องกันการต่อกลับขั้ว, แรงดันไฟฟ้ากระชาก

การกลับขั้ว, การลัดวงจร, แรงดันไฟฟ้ากระชาก

ความยาวสายเคเบิล

2 m

2 ม.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 20 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแส
รั่วไหล)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแสรั่ว): สูงสุด 1.0 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 3.6 V (เมื่อใช้สายเคเบิลยาว 2 ม.)

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง

แรงดันตกค้าง

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 3.6 V (เมื่อใช้สายเคเบิลยาว 2 ม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

1,000 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ทองเหลืองชุบนิกเกิล

น้ำหนัก

ประมาณ 42 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

ประมาณ 260 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EV-108MSO (2091)

EV-112MSO (2062)

EV-118MSO (2063)

EV-130MSO (2064)

EV-112USO (2065)

EV-118USO (2066)

รูป

ชนิด

แบบหุ้ม

ไม่หุ้ม

รูปร่าง

M8

M12

M18

M30

M12

M18

ระยะตรวจจับ

1.5 มม. ±10%

2.5 มม. ±10%

5 มม. ±10%

10 mm ±10%

8 มม. ±10%

15 มม. ±10%

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน
(เหล็ก, t=1 มม.)

10 x 10 มม.

12 x 12 มม.

18 x 18 มม.

30 x 30 มม.

50 x 50 มม.

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

สูงสุด 20% ของระยะทางการตรวจจับ, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +70°C (14 ถึง 158°F)

ความถี่ในการตอบสนอง

800 Hz

600 Hz

350 Hz

250 Hz

600 Hz

350 Hz

โหมดการทำงาน

N.O.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C

สูงสุด ±10% ของระยะตรวจจับ,
ภายในช่วง -10 ถึง +70°C

เอาต์พุตควบคุม
(สามารถปรับเลือกได้)

5 ถึง 80 mA

5 ถึง 200 mA

วงจรป้องกัน

การป้องกันการต่อกลับขั้ว, แรงดันไฟฟ้ากระชาก

การกลับขั้ว, การลัดวงจร, แรงดันไฟฟ้ากระชาก

ความยาวสายเคเบิล

500 mm

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแส
รั่วไหล)

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแสรั่ว): สูงสุด 1.0 mA, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 3.6 V (เมื่อใช้สายเคเบิลยาว 2 ม.)

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง

แรงดันตกค้าง

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 3.6 V (เมื่อใช้สายเคเบิลยาว 2 ม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304)

ทองเหลืองชุบนิกเกิล

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

ประมาณ 55 กรัม

ประมาณ 95 กรัม

ประมาณ 245 กรัม

ประมาณ 55 กรัม

ประมาณ 140 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EV-12M

EV-18M

EV-30M

รูป

ชนิด

แบบหุ้ม

รูปร่าง

M12

M18

M30

ระยะตรวจจับ

2.5 mm ±10%

5 mm ±10%

10 mm ±10%

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน
(เหล็ก, t=1 มม.)

12 x 12 มม.

18 x 18 มม.

30×30 mm

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

ความถี่ในการตอบสนอง

25 Hz

โหมดการทำงาน

N.O.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C

เอาต์พุตควบคุม
(สามารถปรับเลือกได้)

5 ถึง 200 mA

วงจรป้องกัน

ลัดวงจร

ความยาวสายเคเบิล

2 ม.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ (กระแส
รั่วไหล)

สูงสุด 1.3 mA (ที่ 240 VAC)

แรงดันไฟฟ้าตกค้าง

แรงดันตกค้าง

-

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

1,000 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

ทองเหลืองชุบนิกเกิล

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 150 กรัม

ประมาณ 300 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า