พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล

ES ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์สำหรับตรวจจับระยะไกล ES ซีรีส์

รุ่น

EH-302

EH-303A

EH-305

EH-308

EH-110

EH-114

รูป

ชนิด

มาตรฐาน , ชนิดสายชิลด์ , ทรงกระบอก

มาตรฐาน , ชนิดสายชิลด์ , เกลียว

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

เป้าหมายมาตรฐาน (เหล็ก, t=1 มม.)

5 x 5 มม.

10 x 10 มม.

15 x 15 มม.

ย่านการตรวจจับที่เสถียร

0 ถึง 0.6 มม.

0 ถึง 0.8 มม.

0 ถึง 1 มม.

0 ถึง 2 มม.

0 ถึง 5 มม.

ระยะตรวจจับสูงสุด

1.2 มม.

2 มม.

3 มม.

5 มม.

8 มม.

ฮีสเตอรีซีส

0.04 มม.

0.05 มม.

0.04 มม.

0.05 มม.

อัตราการทำซ้ำ

0.002 มม.

0.005 มม.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

สูงสุด ±10% ของระยะที่ตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วง -10 ถึง +60°C

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +60°C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 29 กรัม (รวตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 38 กรัม (รวตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 45 กรัม (รวตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 47 กรัม (รวตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 55 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 62 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EH-605

EH-614A

EH-108

EH-910

รูป

ชนิด

มาตรฐาน , ชนิดสายชิลด์ , บาง

ทนน้ำมัน, ชนิดสายชิลด์, เกลียว*1

ตัวทำละลายทน , ชนิดสายชิลด์ , ทรงกระบอก

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

เป้าหมายมาตรฐาน (เหล็ก, t=1 มม.)

5 x 5 มม.

15 x 15 มม.

10 x 10 มม.

ย่านการตรวจจับที่เสถียร

0 ถึง 1 มม.

0 ถึง 5 มม.

0 ถึง 1.5 มม.

0 ถึง 2 มม.

ระยะตรวจจับสูงสุด

3 มม.

8 มม.

2.5 มม.

4.5 มม.

ฮีสเตอรีซีส

0.05 มม.

0.07 มม.

0.06 มม.

อัตราการทำซ้ำ

0.002 มม.

0.005 มม.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

สูงสุด -10 ถึง+20% ของระยะตรวจจับที่อุณหภูมิ 23°C, ภายในช่วง -10 ถึง +60°C

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +60°C

สูงสุด -10 ถึง+15% ของระยะตรวจจับที่อุณหภูมิ 23°C ภายในช่วง 0 ถึง 60°C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 57 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 51 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 53 g (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

*1 ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้จุ่มในของเหลว

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EH-305S

EH-308S

EH-110S

รูป

ชนิด

ด้วยหลอดเกลียวสแตนเลส , ชนิดสายชิลด์ , ทรงกระบอก

ด้วยหลอดเกลียวสแตนเลส , ชนิดสายชิลด์ , เกลียว

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

เป้าหมายมาตรฐาน (เหล็ก, t=1 มม.)

5 x 5 มม.

10 x 10 มม.

ย่านการตรวจจับที่เสถียร

0 ถึง 1 มม.

0 ถึง 2 มม.

ระยะตรวจจับสูงสุด

3 มม.

5 มม.

ฮีสเตอรีซีส

0.05 มม.

0.04 มม.

อัตราการทำซ้ำ

0.002 มม.

0.005 มม.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +60°C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 76 กรัม (รวตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 88 กรัม (รวตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 100 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EH-402

EH-416

EH-422

EH-430

EH-440

EH-290

รูป

ชนิด

มาตรฐาน , ไม่หุ้ม , ทรงกระบอก

มาตรฐาน , ไม่หุ้ม , ทรงกระบอกและเป็นเกลียว

มาตรฐาน , ไม่หุ้ม , ทรงกระบอก

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

เป้าหมายมาตรฐาน (เหล็ก, t=1 มม.)

10 x 10 มม.

20 x 20 มม.

25 x 25 มม.

30 x 30 มม.

40 x 40 มม.

150 x 150 มม.

ย่านการตรวจจับที่เสถียร

0 ถึง 3 มม.

0 ถึง 6 มม.

0 ถึง 9 มม.

0 ถึง 12 มม.

0 ถึง 18 มม.

0 ถึง 35 มม.

ระยะตรวจจับสูงสุด

7 มม.

13 มม.

18 มม.

25 มม.

36 มม.

70 มม.

ฮีสเตอรีซีส

0.04 มม.

0.05 มม.

0.06 มม.

0.08 มม.

0.1 มม.

0.2 มม.

อัตราการทำซ้ำ

0.002 มม.

0.012 มม.

0.02 มม.

0.025 มม.

0.037 มม.

0.075 มม.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +60°C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 28 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 72 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 175 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 225 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 280 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ประมาณ 650 กรัม (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 3 ม. ด้วย)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

ES-M1

ES-M2

ES-M1P

ES-M2P

รูป

ชนิด

ระบบขยายต่อเชื่อมแบบ One-line (แถวเดียว)

รูปร่าง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

โหมดการทำงาน

N.O./N.C. (เลือกโดยใช้สวิตช์)

N.O./N.C. (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปรับเลือกระหว่างหน่วงเวลา 10 ms / Timer OFF*1

เอาต์พุต

NPN

PNP

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN open
collector สูงสุด 100 mA
40 V, แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า*2

-

PNP open
collector สูงสุด 100 mA
26.4 V,
แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า*2

-

เอาต์พุตแจ้งเตือนสายหลุดขาด

-*2

-*2

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1 ms

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ภายใน ±8% ของระยะตรวจจับที่อุณหภูมิ 23°C
เมื่ออยู่ภายในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50°C

การปรับค่าความไวแสง

ทริมเมอร์หมุนได้ 25 รอบ

25 รอบทริมเมอร์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟกลับด้าน, ป้องกันกระแส
เอาต์พุตเกิน, ป้องกันการกระชากของกระแสเอาต์พุต

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 25 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C*3 (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 65 g (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 2 ม. ด้วย)

ประมาณ 35 g (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 2 ม. ด้วย)

ประมาณ 65 g (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 2 ม. ด้วย)

ประมาณ 35 g (รวมน็อตและสายเคเบิลยาว 2 ม. ด้วย)

*1 ขณะตั้งค่าการทำงานเป็น N.O. ไทม์เมอร์ Off Delay เท่ากับ 10 ms ขณะตั้งค่าการทำงานเป็น N.C. ไทม์เมอร์ On Delay เท่ากับ 10 ms
*2 ไม่มีเอาต์พุตแจ้งเตือนการเชื่อมต่อหลุดขาดใน ES-M2 (P)
*3 เมื่อมีการเพิ่มยูนิตขยาย อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมีการเพิ่มยูนิต ให้ใช้ราง DIN (แผ่นโลหะ) ในการยึดยูนิตเหล่านั้นเข้าด้วยกันและตั้งค่ากระแสเอาต์พุต ไม่เกิน 20 mA
1 ถึง 10 ยูนิตขยาย: 0 ถึง +50 °C
11 ถึง 16 ยูนิตขยาย: 0 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

ES-32DC

รูป

ชนิด

DC

โหมดการทำงาน

N.O./N.C. (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ไฟแสดงสถานะ

เอาท์พุท: LED สีแดง

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN: สูงสุด 200 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง:
สูงสุด 1 V

เอาต์พุตแจ้งเตือนสายหลุดขาด

NPN: สูงสุด 100 mA (40 V),
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

กระแสรั่ว (เวลา OFF)

-

เวลาตอบสนอง

สูงสุด 1 ms

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±8% ของระยะตรวจจับที่อุณหภูมิ 23°C ภายในช่วง 0 ถึง 50°C

การปรับค่าความไวแสง

15 รอบทริมเมอร์

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 28 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 18 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 48 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า