พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็ก มีแอมพลิฟายเออร์ ในสายเคเบิล

EM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ ขนาดเล็ก มีแอมพลิฟายเออร์ ในสายเคเบิล EM ซีรีส์

รุ่น

EM-030

EM-038

EM-005

EM-054

EM-080

EM-010

EM-014

รูป

ชนิด

แบบหุ้ม

รูปร่าง

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม.

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 มม.

M5 เกลียว

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 มม.

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.

M10 เกลียว

M14 เกลียว

ระยะตรวจจับ

0.6 มม. ±15%

0.8 มม. ±15%

1.0 มม. ±15%

1.2 มม. ±10%

2.0 มม. ±10%

4.0 มม. ±10%

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน
(เหล็ก, t=1 มม.)

5 x 5 มม.

6 x 6 มม.

10 x 10 มม.

15 x 15 มม.

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

ความถี่ในการตอบสนอง

1.2 kHz

โหมดการทำงาน

N.O.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +70°C

ไฟแสดงผล

LED สีแดง

เอาต์พุต

NPN

เอาต์พุตควบคุม

NPN: สูงสุด 200 mA (40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

โครงสร้าง

เหล็กกล้าไร้สนิม

ทองเหลืองชุบโคการสิ้นเปลืองกระแสไฟเมียมด้วยไฟฟ้า

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10.8 ถึง 30 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*1

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

12 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 36 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 38 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 40 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 42 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 50 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 60 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

*1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟอยู่ภายในช่วง 10.8 V ถึง 30 V แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากกระแสกระเพื่อม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EM-030P

EM-038P

EM-005P

EM-054P

EM-080P

EM-010P

EM-014P

รูป

ชนิด

แบบหุ้ม

รูปร่าง

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม.

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 มม.

M5 เกลียว

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 มม.

รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.

M10 เกลียว

M14 เกลียว

ระยะตรวจจับ

0.6 มม. ±15%

0.8 มม. ±15%

1.0 มม. ±15%

1.2 มม. ±10%

2.0 มม. ±10%

4.0 มม. ±10%

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน
(เหล็ก, t=1 มม.)

5 x 5 มม.

6 x 6 มม.

10 x 10 มม.

15 x 15 มม.

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 10% ของระยะทางการตรวจจับ

ความถี่ในการตอบสนอง

1.2 kHz

โหมดการทำงาน

N.O.

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

ค่าสูงสุด ±10% ของระยะทางการตรวจจับที่อุณหภูมิ +23°C, ภายในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +70°C

ไฟแสดงผล

LED สีแดง

เอาต์พุต

PNP

เอาต์พุตควบคุม

PNP: สูงสุด 200 mA (30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

โครงสร้าง

เหล็กกล้าไร้สนิม

ทองเหลืองชุบโคการสิ้นเปลืองกระแสไฟเมียมด้วยไฟฟ้า

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10.8 ถึง 30 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า*1

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

20 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +80 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 36 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 38 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 40 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 42 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 50 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

ประมาณ 60 กรัม (รวมน็อต และสายเคเบิล 2 ม.)

*1 โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟอยู่ภายในช่วง 10.8 V ถึง 30 V แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากกระแสกระเพื่อม

ด้านบนสุดของหน้า