ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง EG ซีรีส์

รุ่น

SH-302

SH-303A

SH-305

SH-308

SH-110

SH-114

SH-614A

รูป

ชนิด

ชนิดสายชิลด์*1

รูปร่าง

ø2.8×12 ทรงกระบอก

ø3.8×18 ทรงกระบอก

ø5.4×18 ทรงกระบอก

ø8×18 ทรงกระบอก

M10×18 เกลียว

M14×18 เกลียว

14×30×4.8 บาง

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน (เหล็ก, t=1 มม.)

5 x 5 มม.*2

10 x 10 มม.*2

15 x 15 มม.*2

ย่านการตรวจจับที่เสถียร

0 ถึง 0.6 มม.

0 ถึง 0.8 มม.

0 ถึง 1 มม.

0 ถึง 2 มม.

0 ถึง 5 มม.

ระยะตรวจจับสูงสุด

1.6 มม.

2 มม.

3 มม.

5 มม.

10 มม.

อัตราการทำซ้

0.001 มม.ำ*2

0.002 มม.ำ*2

ฮีสเตอรีซีส

0.03 มม.*2

0.05 มม.*2

0.01 มม.*2

0.015 มม.*2

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.3%/°C*2

0.08%/°C*2

0.04%/°C*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

ประมาณ 35 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 55 กรัม

ประมาณ 63 กรัม

ประมาณ 60 กรัม

*1 ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้จุ่มในของเหลว
*2 ค่าทางด้านบนได้จากการเซ็ตค่าระยะตรวจจับไว้ที่ 50% ของระยะตรวจจับสูงสุดที่มีเสถียรภาพ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

SH-416

SH-422

SH-430

SH-440

SH-290

SH-809

SH-816

SH-822

SH-108

รูป

ชนิด

ไม่หุ้ม

ทนความร้อน*2

ไม่หุ้ม

กันน้ำมัน

รูปร่าง

ø14.5×20 ทรงกระบอก + เกลียว

ø22×35 ทรงกระบอก + เกลียว

ø30×45 ทรงกระบอก + เกลียว

ø40×55 ทรงกระบอก + เกลียว

ø90×30 ทรงกระบอก

ø9.4×18 ทรงกระบอก

M16×20 เกลียว

ø22×35 ทรงกระบอก + เกลียว

M8×25 เกลียว

วัตถุที่ตรวจจับได้

โลหะเฟอร์รัส (ดูคุณลักษณะสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก)

ชิ้นงานมาตรฐาน (เหล็ก, t=1 มม.)

20 x 20 มม.*1

25 x 25 มม.*1

30 x 30 มม.*1

40 x 40 มม.*1

150 x 150 mm*1

15 x 15 มม.*1

20 x 20 มม.*1

30 x 30 มม.*1

10 x 10 มม.*1

ย่านการตรวจจับที่เสถียร

0 ถึง 6 มม.

0 ถึง 9 มม.

0 ถึง 12 มม.

0 ถึง 18 มม.

0 ถึง 35 มม.

0.5 ถึง 2 mm

1 ถึง 4 mm

2 ถึง 8 mm

0 ถึง 2 มม.

ระยะตรวจจับสูงสุด

15 มม.

22 มม.

30 มม.

40 มม.

70 มม.

-

3.5 มม.

อัตราการทำซ้

0.005 มม.ำ*1

0.008 มม.ำ*1

0.01 มม.ำ*1

0.015 มม.ำ*1

0.03 มม.ำ*1

0.002 mmำ*1

0.005 มม.ำ*1

0.008 มม.ำ*1

0.002 มม.ำ*1

ฮีสเตอรีซีส

0.015 มม.*1

0.02 มม.*1

0.03 มม.*1

0.05 มม.*1

0.1 มม.*1

0.04 มม.*1

0.05 มม.*1

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.08%/°C*1

0.2%/°C*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ไม่หุ้ม

กันน้ำมัน

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-10 ถึง +200 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 73 กรัม

ประมาณ 195 กรัม

ประมาณ 225 กรัม

ประมาณ 280 กรัม

ประมาณ 650 กรัม

ประมาณ 55 กรัม

ประมาณ 83 กรัม

ประมาณ 170 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

*1 ค่าทางด้านบนได้จากการเซ็ตค่าระยะตรวจจับไว้ที่ 50% ของระยะตรวจจับสูงสุดที่มีเสถียรภาพ
*2 ข้อควรระวังเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ชนิดทนความร้อน:
ใช้หัวเซนเซอร์ในช่วงการตรวจจับที่เสถียร
หัวเซนเซอร์ทนความร้อนไม่สามารถกันน้ำได้ โปรดอย่าใช้หัวเซนเซอร์ในบริเวณที่อาจถูกของเหลวหรือไอน้ำโดยตรง

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

EG-520

EG-530

EG-540

EG-545

EG-547

รูป

ชนิด

DC

AC

AC หน้าปัดแบบปรับได้

AC, การตั้งค่าเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน*3

การปรับค่าความไวแสง

15 รอบทริมเมอร์

10 รอบหน้าปัดโพเทนชิโอมิเตอร์

ฟังก์ชัน

โหมดการทำงาน

N.O./N.C. (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

N.O./N.C. เลือกโดยใช้สวิตช์
(เฉพาะเอาต์พุตหน้าสัมผัส)

การซิงโครไนซ์จากภายนอก,
การซิงโครไนซ์จากภายนอก
เลือกโดยใช้สวิตช์

การซิงโครไนซ์ภายนอก

-

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม 1 (NPN)

สูงสุด 200 mA (สูงสุด 40 V),
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V*1

สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V) แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V*1

สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V*1

สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V *1

เอาต์พุตควบคุม 2

-

SPDT, 250 VAC, 2 A (โหลดความต้านทาน)

DPST (N.O.), 250 VAC,
สูงสุด 0.5 A
(โหลดที่เป็นตัวต้านทาน)

เอาต์พุตแจ้งเตือนสายหลุดขาด
(NPN)

-

สูงสุด 100 mA
(สูงสุด 40 V), แรงดัน
ตกค้าง: สูงสุด 1 V

-

เวลา
ตอบสนอง (หน้าสัมผัสของรีเลย์)

1 ms

-

10 ms

3 ms

เวลา Off-Delay

65 ms (เฉพาะเอาท์พุทของหน้าสัมผัสเท่านั้น)

-

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.08%/°C*2

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

11 ถึง 30 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

110/120/220/240 VAC ±10 %, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

สูงสุด 100 mA

สูงสุด 5 VA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 330 กรัม

ประมาณ 350 กรัม

ประมาณ 390 กรัม

*1 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148 PNP
*2 ค่าทางด้านบนได้จากการเซ็ตค่าระยะตรวจจับไว้ที่ 50% ของระยะตรวจจับสูงสุดที่มีเสถียรภาพ
*3 โปรดติดต่อ KEYENCE เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้มาตรฐานตามข้อกำหนด EMC

ด้านบนสุดของหน้า