1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์
  6. รุ่น
  7. หัวเซนเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดเลเซอร์LX ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

LX-132

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

หากต้องการติดต่อเรา::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)