ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หน้าสัมผัส, ชนิดฟลูออโรพลาสติก OP-80228

OP-80228 - หน้าสัมผัส, ชนิดฟลูออโรพลาสติก

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-80228

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

GT ซีรี่ส์/GT2 ซีรี่ส์

หมายเหตุ

หน้าสัมผัสชนิดเรซิน Fluorocarbon (แยกจำหน่าย)

รุ่นอื่นๆ