ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง

FW ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง FW ซีรีส์

รุ่น

FW-H02

FW-H07

FW-H10R

รูป

ชนิด

ชนิดมาตรฐาน

พิสัยไกล

ระยะตรวจจับ

50 ถึง 200 มม.*1

150 ถึง 7 00 มม.*1

150 ถึง 1000 มม.*1

ความเร็วของการตอบสนอง

250 ms

300 ms

1,000 ms

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.25% ของ F.S./°C *2*3

0.06% ของ F.S./°C*3

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแจ้งการทำงาน (สีส้ม) x1 (สว่างขึ้นเมื่อได้รับจ่ายไฟ)

ไฟแจ้งการทำงาน (สีส้ม) x1 (สว่างขึ้นเมื่อเป้าหมายอยู่ภายในพิสัยการตรวจจับ)

ขนาด

M18 x P1, ความยาว= 63.5 มม.

M18 x 63.5

M18 x P1, ความยาว= 104 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +70 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ทองเหลืองชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้า, PBT, โพลียูรีเทน, เรซินโพลีเอไมด์

อุปกรณ์เสริม

น็อต M18: 2, สายหัวเซนเซอร์: 2 เมตร, ตัวยึดมาตรฐาน (FW-B01)

น้ำหนัก

ประมาณ 89 กรัม

ประมาณ 106 กรัม

*1 ความเสถียรจะลดลงประมาณ 2% ของ F.S. ที่ปลายช่วงการตรวจจับทั้งสองด้าน
*2 ความผันแปรของความเร็วเสียงในอากาศให้ค่าผิดพลาดด้านค่าลบที่ 25°C (77°F) และสูงกว่า, หรือด้านค่าบวกที่ 25°C (77°F) และต่ำกว่า
*3 ค่าความผิดพลาดของค่าที่ระบุที่ 25°C (77°F)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FW-V20

FW-V20P

FW-V25

FW-V25P

รูป

ชนิด

NPN

PNP

NPN

PNP

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, การกระเพื่อม (P-P): สูงสุด 10%

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

เมื่อต่อกับ FW-H02/H07

ปกติ

1680 mW (70 mA) หรือน้อยกว่า*1

การประหยัดไฟ

1370 mW (57 mA) หรือน้อยกว่า*1

เมื่อต่อกับ FW-H10R

ปกติ

2640 mW (110 mA) หรือน้อยกว่า*1

การประหยัดไฟ

2330 mW (97 mA) หรือน้อยกว่า*1

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

แสดงผล 2 บรรทัดด้วยไฟ LED 7 segment 3 หลัก (ความสูงตัวเลข: แถวบน: 8 มม., สีแดง; แถวล่าง: 5.7 มม., สีเขียว)
อัตราการรีเฟรช: 10 ครั้ง/วินาที (5 ครั้ง/วินาที เมื่อใช้ฟังก์ชันค่าแสดงผลเฉลี่ย)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ไฟ LED สีแดง x 2 (สำหรับเอาต์พุตควบคุม 1 และ เอาต์พุตควบคุม 2), ไฟ LED สีเขียว x 2 (ไฟแสดงช่อง)

ฟังก์ชันป้องกันเสียงจอแจ

เลือกได้ตั้งแต่ OFF, 0.5, 1, 2, 5 และ 10 วินาที (เลือกได้ตั้งแต่ OFF, 1, 2, 5 และ 10 วินาที เมื่อต่อกับ FW-H10R)

อินพุทเลื่อนช่อง/เลื่อนภายนอก

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (อินพุตหน้าสัมผัส/ไม่สัมผัส), เวลาอินพุต: ต่ำสุด 25 ms (สามารถเลือกอินพุต/เอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้)

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector, สูงสุด 100 mA 40 V
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C เลือกโดยใช้สวิตช์)

PNP open collector, สูงสุด 100 mA 30 V
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C เลือกโดยใช้สวิตช์)

NPN open collector, สูงสุด 100 mA 40 V
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C เลือกโดยใช้สวิตช์)

PNP open collector, สูงสุด 100 mA 30 V
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V, 2 เอาต์พุต (เลือก N.O./N.C เลือกโดยใช้สวิตช์)

วงจรป้องกัน

การป้องกันการต่อกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟเกิน, อุปกรณ์ลดการกระชาก

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานการโหลดสูงสุด: 260 Ω (เลือกอินพุตเลือกช่อง/ปรับค่าภายนอก/เอาต์พุตแบบอะนาล็อกได้)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ยูนิตหลักและฝาครอบ: Polycarbonate, ปุ่มยาง: Elastomer

อุปกรณ์เสริม

ขายึด, สายไฟ และคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

ขายึดแผงควบคุม, ฝาครอบป้องกันด้านหน้า, สายไฟ, คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 85 กรัม (รวมสายไฟยาว 2 ม.)

*1 ไม่รวมเอาต์พุตแบบอะนาล็อก รวมชุดหัว

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FW-SV01

รูป

หัวเซนเซอร์
รุ่นที่ใช้ร่วมกัน

FW-H02,FW-H07,FW-H10R

ระยะตรวจจับ

50 ถึง 180 มม. (FW-H02),
150 ถึง 630 มม. (FW-H07),
150 ถึง 900 มม. (FW-H10R)*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-25 ถึง +70 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

PPS

อุปกรณ์เสริม

น็อต M18: 1, แหวนรองแบบคลื่น: 1

น้ำหนัก

ประมาณ 15 กรัม

*1 หมายถึงระยะห่างจากจุดอ้างอิงในการตรวจจับ (จุดศูนย์).
โปรดดูจุดอ้างอิงการตรวจจับได้ที่ขนาดเครื่องด้านล่าง

ด้านบนสุดของหน้า

ชุดประกอบท่อนำสัญญาณแสง

รุ่น

FW-LG01

รูป

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

6 VDC (แบตเตอรี่กระดุม LR43 x 4)

แหล่งกำเนิดแสง

หลอดไฟ LED สีน้ำเงิน (ความยาวคลื่น: 470 nm)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +45 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก: ABS; ฝาครอบคีย์: ยางซิลิคอน

อุปกรณ์เสริม

แบตเตอรี่ทดสอบแบบกระดุม (LR43): 4, คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน
แบตเตอรี่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์

น้ำหนัก

ประมาณ 21 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

OP-51691

รูป

ชนิด

สายเคเบิลคอนเนคเตอร์รูปตัว L (1 ม.)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูด 2 เท่า: 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า