ดิจิตอลอัลตราโซนิค เซนเซอร์กำลังแรงสูง

FW ซีรี่ส์

เซนเซอร์ (Sensor)