รุ่น เซนเซอร์แบบสอดชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว PZ-G ซีรีส์

112 ผลิตภัณฑ์

PZ-G101B - ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101B

ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G101CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G101EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G101EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G101EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G101EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G101N - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101N

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G101P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G101P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G102B - ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102B

ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G102CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G102EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G102EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G102EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G102EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G102N - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102N

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G102P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G102P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G41B - ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41B

ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G41CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G41EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G41EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G41EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G41EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G41N - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41N

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G41P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G41P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G42B - ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42B

ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G42CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G42EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G42EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G42EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G42EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G42N - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42N

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G42P - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G42P

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G51B - ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51B

ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G51CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G51EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G51EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G51EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G51EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G51N - ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51N

ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G51P - ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G51P

ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G52B - ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52B

ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G52CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G52EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G52EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G52EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G52EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G52N - ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52N

ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G52P - ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G52P

ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G61B - ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61B

ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G61CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G61EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G61EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G61EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G61EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G61N - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61N

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G61P - ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G61P

ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G62B - ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62B

ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62CB - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62CB

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62CN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62CN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62CP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G62CP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G62EN - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G62EN

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN

PZ-G62EP - ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G62EP

ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP

PZ-G62N - ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62N

ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN

PZ-G62P - ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

PZ-G62P

ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP

OP-73864 - สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-73864

สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-73865 - สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-73865

สายต่อ M8 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-75721 - สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-75721

สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-75722 - สายต่อ M12 รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-75722

สายต่อ M12 รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-85497 - สายต่อ M8 รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-85497

สายต่อ M8 รูปตัว L PVC ยาว 2 ม.

OP-85498 - สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-85498

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-85499 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85499

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-85500 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85500

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 10 ม.

OP-85501 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85501

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-85502 - สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-85502

สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 10 ม.

OP-85503 - สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-85503

สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 2 ม.

OP-85504 - สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 5 ม.

OP-85504

สายต่อ M12 แบบตรง PVC ยาว 5 ม.

OP-85505 - สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85505

สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-85506 - สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85506

สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 10 ม.

OP-85507 - สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85507

สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-85508 - สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85508

สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม.

OP-85509 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85509

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-85510 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85510

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม.

OP-85584 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85584

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-85585 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85585

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 10 ม.

OP-85586 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85586

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-85587 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85587

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-85588 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-85588

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม.

OP-88069 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-88069

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-88070 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-88070

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-88071 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-88071

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-88072 - สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม.

OP-88072

สายต่อ M8 แบบตรง PUR ยาว 5 ม.

OP-88073 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-88073

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 2 ม.

OP-88074 - สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม.

OP-88074

สายต่อ M8 รูปตัว L PUR ยาว 5 ม.

OP-88075 - สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-88075

สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 2 ม.

OP-88076 - สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม.

OP-88076

สายต่อ M12 แบบตรง PUR ยาว 5 ม.

OP-85138 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับ PZ-G51

OP-85138

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับ PZ-G51

OP-85139 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับ PZ-G52

OP-85139

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์สำหรับ PZ-G52

OP-85135 - ชุดประกอบสำหรับ PZ-G ชนิดน็อต

OP-85135

ชุดประกอบสำหรับ PZ-G ชนิดน็อต

OP-85136 - ชุดประกอบสำหรับ PZ-G ชนิดมาตรฐาน (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

OP-85136

ชุดประกอบสำหรับ PZ-G ชนิดมาตรฐาน (สี่เหลี่ยมจัตุรัส)

OP-85137 - Slit สำหรับ PZ-G ชนิดตัวส่ง

OP-85137

Slit สำหรับ PZ-G ชนิดตัวส่ง

PZ-B82 - ตัวยึดแบบกดครั้งเดียว

PZ-B82

ตัวยึดแบบกดครั้งเดียว

PZ-S10A - ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง

PZ-S10A

ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง

PZ-S20A - ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง

PZ-S20A

ตัวปรับตำแหน่งการติดตั้ง