เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง

PG ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์ตรวจจับการผ่านของวัตถุด้วยแสง PG ซีรีส์

รุ่น

PG-602

รูป

ชนิด

หัวเซนเซอร์

ชุดขยายสัญญาณ

PG-610

พื้นที่ตรวจจับ

21 x 21 มม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยที่สุด 0.5 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

การปรับค่าความไวแสง

1 รอบทริมเมอร์

ไฟแสดงสถานะ

เอาท์พุท: ไฟ LED สีแดง, การทำงานที่เสถียร: ไฟ LED สีเขียว

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V*1

เอาต์พุตการตรวจสอบตัวเอง

NPN: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V*2

เวลาตอบสนอง

0.2 ms*2

เวลา Off-Delay

0.5 / 70 ms (สามารถเลือกได้)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

40 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 1,500 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

หัวเซนเซอร์ (มีสายเคเบิล 2 ม.): ประมาณ 40 กรัม,

*1 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้ง่าย โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม PNP เอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148 ส่งสัญญาณเพียงครั้งเดียว (ส่งสัญญาณเมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ผ่านเซนเซอร์)
*2 สามารถแปลง NPN เอาต์พุตเป็น PNP เอาต์พุตได้ง่าย โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม PNP เอาต์พุตคอนเวอร์เตอร์ OP-5148

ด้านบนสุดของหน้า