ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS LR-X ซีรีส์

รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล

รุ่น

LR-X50

LR-X100

LR-X250

รูป

ชนิด

ชนิดสายเคเบิล

ระยะการตรวจจับ

25.0 ถึง 50.0 มม.

25.0 ถึง 100.0 มม.

30 ถึง 250 มม.

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ตรวจจับได้

0.5 มม.

1.0 มม.

30 ถึง 180 มม.: 9 มม.
180 ถึง 250 มม.: 18 มม.

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 มม.

1 ถึง 2 มม.

ขนาดลำแสง

ประมาณ 0.2 มม. × ประมาณ 1.5 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 50 มม.)

ประมาณ 0.3 มม. × ประมาณ 2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 100 มม.)

ประมาณ 0.8 มม. × ประมาณ 1.2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 250 มม.)

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*1/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สีเขียว (505 nm)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH), Part1040.10*2)

IO-Link

รุ่น v1.1/COM2 (38.4 kbps)

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector/PNP open collector, N.O./N.C.  *3
30 VDC หรือต่ำกว่า, 50 mA หรือต่ำกว่า, แรงดันตกค้าง 2 V หรือต่ำกว่า

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST  *3
กระแสไฟลัดวงจร - NPN: 1 mA หรือต่ำกว่า, PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า
(ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC (รวมการกระเพื่อม 10% (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 970 mW (38 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V) (ไม่รวมกระแสโหลด)
ECO ON/ทั้งหมด: 821 mW (32 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 44 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67(IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
แสงแดด: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

หลอดไส้: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
แสงแดด: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz ในแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 m/s2 (100G) 6 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุ

กล่องใส่ส่วนหัว: SUS316L; ฝาครอบเลนส์ส่วนหัว: PSU
การหุ้มส่วนหัว: FKM (ฝาครอบเลนส์), EVM (สายเคเบิล)
สายเคเบิล: PVC
เคสแอมพลิฟายเออร์: PBT; จอแสดงผลแอมพลิฟายเออร์, ไฟแสดงสถานะ: PAR; การหุ้มแอมพลิฟายเออร์: NBR; ปุ่ม: POM

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำการใช้งาน, ฉลากคำเตือนเลเซอร์

น้ำหนัก

ประมาณ 90 กรัม

*1 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
*2 จำแนกประเภทโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ FDA (CDRH) Laser Notice No. 56
*3 สามารถเลือก I/O ได้จากการผสานดังต่อไปนี้ เอาต์พุตควบคุม × 2, เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8

รุ่น

LR-X50C

LR-X100C

LR-X250C

รูป

ชนิด

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8*1

ระยะการตรวจจับ

25.0 ถึง 50.0 มม.

25.0 ถึง 100.0 มม.

30 ถึง 250 มม.

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ตรวจจับได้

0.5 มม.

1.0 มม.

30 ถึง 180 มม.: 9 มม.
180 ถึง 250 มม.: 18 มม.

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 มม.

1 ถึง 2 มม.

ขนาดลำแสง

ประมาณ 0.2 มม. × ประมาณ 1.5 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 50 มม.)

ประมาณ 0.3 มม. × ประมาณ 2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 100 มม.)

ประมาณ 0.8 มม. × ประมาณ 1.2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 250 มม.)

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*2/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สีเขียว (505 nm)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH), Part1040.10*3)

IO-Link

รุ่น v1.1/COM2 (38.4 kbps)

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector/PNP open collector, N.O./N.C.  *4
30 VDC หรือต่ำกว่า, 50 mA หรือต่ำกว่า, แรงดันตกค้าง 2 V หรือต่ำกว่า

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST  *4
กระแสไฟลัดวงจร - NPN: 1 mA หรือต่ำกว่า, PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า
(ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC (รวมการกระเพื่อม 10% (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 970 mW (38 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V) (ไม่รวมกระแสโหลด)
ECO ON/ทั้งหมด: 821 mW (32 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 44 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67(IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
แสงแดด: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

หลอดไส้: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
แสงแดด: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz ในแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 m/s2 (100G) 6 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุ

กล่องใส่ส่วนหัว: SUS316L; ฝาครอบเลนส์ส่วนหัว: PSU
การหุ้มส่วนหัว: FKM (ฝาครอบเลนส์), EVM (สายเคเบิล)
สายเคเบิล: PVC
เคสแอมพลิฟายเออร์: PBT; จอแสดงผลแอมพลิฟายเออร์, ไฟแสดงสถานะ: PAR; การหุ้มแอมพลิฟายเออร์: NBR; ปุ่ม: POM
แอมพลิฟายเออร์คอนเนคเตอร์ M8: SUS303

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำการใช้งาน, ฉลากคำเตือนเลเซอร์

น้ำหนัก

ประมาณ 35 กรัม

*1 ให้ใช้สายเคเบิลความยาวไม่เกิน 30 ม. สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ให้ใช้สายเคเบิลยาวไม่เกิน 20 ม. เมื่อเชื่อมต่อผ่าน IO-Link
*2 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
*3 จำแนกประเภทโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ FDA (CDRH) Laser Notice No. 56
*4 สามารถเลือก I/O ได้จากการผสานดังต่อไปนี้ เอาต์พุตควบคุม × 2, เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน

รุ่น

LR-X50CG

LR-X100CG

LR-X250CG

รูป

ชนิด

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8*1

ระยะการตรวจจับ

25.0 ถึง 50.0 มม.

25.0 ถึง 100.0 มม.

30 ถึง 250 มม.

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ตรวจจับได้

0.5 มม.

1.0 มม.

30 ถึง 180 มม.: 9 มม.
180 ถึง 250 มม.: 18 มม.

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 มม.

1 ถึง 2 มม.

ขนาดลำแสง

ประมาณ 0.2 มม. × ประมาณ 1.5 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 50 มม.)

ประมาณ 0.3 มม. × ประมาณ 2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 100 มม.)

ประมาณ 0.8 มม. × ประมาณ 1.2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 250 มม.)

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*2/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สีเขียว (505 nm)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH), Part1040.10*3)

IO-Link

รุ่น v1.1/COM2 (38.4 kbps)

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector/PNP open collector, N.O./N.C.  *4
30 VDC หรือต่ำกว่า, 50 mA หรือต่ำกว่า, แรงดันตกค้าง 2 V หรือต่ำกว่า

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST  *4
กระแสไฟลัดวงจร - NPN: 1 mA หรือต่ำกว่า, PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า
(ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC (รวมการกระเพื่อม 10% (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 970 mW (38 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V) (ไม่รวมกระแสโหลด)
ECO ON/ทั้งหมด: 821 mW (32 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 44 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67(IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
แสงแดด: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

หลอดไส้: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า
แสงแดด: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz; ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz ในแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 m/s2 (100G) 6 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุ

กล่องใส่ส่วนหัว: SUS316L; ฝาครอบเลนส์ส่วนหัว: PSU
การหุ้มส่วนหัว: FKM (ฝาครอบเลนส์), EVM (สายเคเบิล)
สายเคเบิล: PVC; หุ้มโลหะ: SUS304
เคสแอมพลิฟายเออร์: PBT; จอแสดงผลแอมพลิฟายเออร์, ไฟแสดงสถานะ: PAR; การหุ้มแอมพลิฟายเออร์: NBR; ปุ่ม: POM
แอมพลิฟายเออร์คอนเนคเตอร์ M8: SUS303

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำการใช้งาน, ฉลากคำเตือนเลเซอร์

น้ำหนัก

ประมาณ 45 กรัม

*1 ให้ใช้สายเคเบิลความยาวไม่เกิน 30 ม. สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ให้ใช้สายเคเบิลยาวไม่เกิน 20 ม. เมื่อเชื่อมต่อผ่าน IO-Link
*2 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
*3 จำแนกประเภทโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ FDA (CDRH) Laser Notice No. 56
*4 สามารถเลือก I/O ได้จากการผสานดังต่อไปนี้ เอาต์พุตควบคุม × 2, เอาต์พุตควบคุม + อินพุตภายนอก

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ ความยาวสายเคเบิล: 2 ม.

รุ่น

LR-XH50

LR-XH100

LR-XH250

รูป

ชนิด

ความยาวสายเคเบิล: 2 ม.

ระยะการตรวจจับ

25.0 ถึง 50.0 มม.

25.0 ถึง 100.0 มม.

30 ถึง 250 มม.

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ตรวจจับได้

0.5 มม.

1.0 มม.

30 ถึง 180 มม.: 9 มม., 180 ถึง 250 มม.: 18 มม.

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 มม.

1 ถึง 2 มม.

ขนาดลำแสง

ประมาณ 0.2 มม. × ประมาณ 1.5 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 50 มม.)

ประมาณ 0.3 มม. × ประมาณ 2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 100 มม.)

ประมาณ 0.8 มม. × ประมาณ 1.2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 250 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สีเขียว (505 nm)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH), Part1040.10 *1)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67(IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า, แสงแดด: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

หลอดไส้: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า, แสงแดด: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz สำหรับแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 m/s2 (100G); 6 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง: SUS316L; ฝาครอบเลนส์: PSU; การหุ้ม: FKM ( ฝาครอบเลนส์ ), EVM (สายเคเบิล)

อุปกรณ์เสริม

ฉลากคำเตือนเลเซอร์

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

*1 จำแนกประเภทโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ FDA (CDRH) Laser Notice No. 56

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ ความยาวสายเคเบิล: 10 ม.

รุ่น

LR-XH50(10M)

LR-XH100(10M)

LR-XH250(10M)

รูป

ชนิด

ความยาวสายเคเบิล: 10 ม.

ระยะการตรวจจับ

25.0 ถึง 50.0 มม.

25.0 ถึง 100.0 มม.

30 ถึง 250 มม.

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ตรวจจับได้

0.5 มม.

1.0 มม.

30 ถึง 180 มม.: 9 มม., 180 ถึง 250 มม.: 18 มม.

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 มม.

1 ถึง 2 มม.

ขนาดลำแสง

ประมาณ 0.2 มม. × ประมาณ 1.5 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 50 มม.)

ประมาณ 0.3 มม. × ประมาณ 2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 100 มม.)

ประมาณ 0.8 มม. × ประมาณ 1.2 มม.
(ที่ระยะการตรวจจับ 250 มม.)

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สีเขียว (505 nm)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH), Part1040.10 *1)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65/IP67(IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า, แสงแดด: 16,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

หลอดไส้: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า, แสงแดด: 8,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10°C ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz สำหรับแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 m/s2 (100G); 6 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุ

โครงเครื่อง: SUS316L; ฝาครอบเลนส์: PSU; การหุ้ม: FKM ( ฝาครอบเลนส์ ), EVM (สายเคเบิล)

อุปกรณ์เสริม

ฉลากคำเตือนเลเซอร์, คอนเนคเตอร์หัวเซนเซอร์

น้ำหนัก

ประมาณ 250 กรัม

*1 จำแนกประเภทโดยอ้างอิงจากมาตรฐาน IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ FDA (CDRH) Laser Notice No. 56

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล NPN

รุ่น

LR-XN11N

LR-XN12N

รูป

ชนิด

เอาต์พุต NPN

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

สายเคเบิล

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

2

จำนวนอินพุตภายนอก

1

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*1/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Open collector, ไม่เกิน 30 VDC, N.O./N.C.
เมื่อใช้เป็นยูนิตเดี่ยว: 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต; 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 2 เอาต์พุต; เมื่อขยายด้วยหลายยูนิต: 50 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต
แรงดันตกค้าง NPN: 1.4 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST
กระแสไฟลัดวงจร - NPN: 1 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต: เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า (ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

การขยายยูนิต

ต่อขยายได้สูงสุด 8 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก, เชื่อมต่อได้ทั้งหมด 9 ยูนิต)
แต่จะสามารถต่อขยายได้สูงสุด 16 ยูนิตเมื่อใช้ LR-XN10 สำหรับการต่อขยายด้วย NU ซีรีส์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

เลือกได้ระหว่าง OFF/4 ยูนิต/8 ยูนิต*2

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*3 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1060 mW (44 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 61 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 895 mW (37 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 50 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

*1 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*2 การเลือกยูนิตป้องกันการรบกวนระหว่างกัน 4 หรือ 8 ยูนิตจะทำให้เวลาตอบสนองเปลี่ยนไปดังนี้: เลือก 4 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 6 ms/18 ms/60 ms/1.2 วินาที; เลือก 8 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 12 ms/36 ms/120 ms/2.4 วินาที
*3 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*4 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล PNP

รุ่น

LR-XN11P

LR-XN12P

รูป

ชนิด

เอาต์พุต PNP

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

สายเคเบิล

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก

ยูนิตขยาย

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

2

จำนวนอินพุตภายนอก

1

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*1/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Open collector, ไม่เกิน 30 VDC, N.O./N.C.
เมื่อใช้เป็นยูนิตเดี่ยว: 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต; 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 2 เอาต์พุต; เมื่อขยายด้วยหลายยูนิต: 50 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต
แรงดันตกค้าง PNP: 1.6 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2.2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST
กระแสไฟลัดวงจร - PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต: เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า (ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

การขยายยูนิต

ต่อขยายได้สูงสุด 8 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก, เชื่อมต่อได้ทั้งหมด 9 ยูนิต)
แต่จะสามารถต่อขยายได้สูงสุด 16 ยูนิตเมื่อใช้ LR-XN10 สำหรับการต่อขยายด้วย NU ซีรีส์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

เลือกได้ระหว่าง OFF/4 ยูนิต/8 ยูนิต*2

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*3 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1150 mW (47 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 64 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 985 mW (40 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

*1 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*2 การเลือกยูนิตป้องกันการรบกวนระหว่างกัน 4 หรือ 8 ยูนิตจะทำให้เวลาตอบสนองเปลี่ยนไปดังนี้: เลือก 4 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 6 ms/18 ms/60 ms/1.2 วินาที; เลือก 8 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 12 ms/36 ms/120 ms/2.4 วินาที
*3 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*4 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8

รุ่น

LR-XN11C

รูป

ชนิด

เอาต์พุต NPN/เอาต์พุต PNP (เอาต์พุตที่เลือกได้)

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

คอนเนคเตอร์ M8*1

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตหลัก (ไม่สามารถต่อขยายได้)

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

2*2

จำนวนอินพุตภายนอก

1*2

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*3/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

รุ่น v1.1/COM2 (38.4 kbps)

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Open collector, ไม่เกิน 30 VDC, N.O./N.C.
100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต; 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 2 เอาต์พุต
แรงดันตกค้าง NPN: 1.4 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA),
PNP: 1.6 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2.2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST
กระแสไฟลัดวงจร - NPN: 1 mA หรือต่ำกว่า, PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต: เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า (ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

การขยายยูนิต

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*4 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1150 mW (47 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 64 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 985 mW (40 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *5

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 22 กรัม

*1 ให้ใช้สายเคเบิลความยาวไม่เกิน 30 ม. สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ให้ใช้สายเคเบิลยาวไม่เกิน 20 ม. เมื่อเชื่อมต่อผ่าน IO-Link
*2 สามารถเลือกเอาต์พุต 2 และอินพุตภายนอกได้
*3 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*4 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*5 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line

รุ่น

LR-XN10

รูป

ชนิด

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตขยาย

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

ไม่มี*1

จำนวนอินพุตภายนอก

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*2/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

อินพุตภายนอก

การขยายยูนิต

ต่อขยายได้สูงสุด 8 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก, เชื่อมต่อได้ทั้งหมด 9 ยูนิต)
แต่จะสามารถต่อขยายได้สูงสุด 16 ยูนิตเมื่อใช้ LR-XN10 สำหรับการต่อขยายด้วย NU ซีรีส์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

เลือกได้ระหว่าง OFF/4 ยูนิต/8 ยูนิต*3

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*4 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1060 mW (44 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 61 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 895 mW (37 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 50 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *5

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 21 กรัม

*1 นับเป็น 1 อินพุตเมื่อใช้หลายยูนิตต่อขยายกับ FS-MC8N/MC8P และ NU ซีรีส์
*2 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*3 การเลือกยูนิตป้องกันการรบกวนระหว่างกัน 4 หรือ 8 ยูนิตจะทำให้เวลาตอบสนองเปลี่ยนไปดังนี้: เลือก 4 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 6 ms/18 ms/60 ms/1.2 วินาที; เลือก 8 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 12 ms/36 ms/120 ms/2.4 วินาที
*4 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*5 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

ด้านบนสุดของหน้า