ข้อมูลจำเพาะ ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย NU ซีรีส์

รุ่น

NU-EP1

รูป

ชื่อผลิตภัณฑ์

ยูนิตเครือข่ายที่ใช้กับ EtherNet/IP® ได้

Ethernet

การสอดคล้อง

IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3af (Power over Ethernet, Class 3)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

10 Mbps (10BASE-T), 100 Mbps (100BASE-TX)

สื่อในการส่งข้อมูล

สาย STP หรือสาย UTP Category 3 หรือสูงกว่า (10BASE-T)*1
สายเคเบิล STP หรือสายเคเบิล UTP Category 5 หรือสูงกว่า (100BASE-TX)

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

100 ม. (ระยะห่างระหว่างยูนิตและสวิตช์ Ethernet)

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

4 (10BASE-T) 2 (100BASE-TX)*2

EtherNet/IP®

ฟังก์ชันการสอดคล้อง

การสื่อสารตามรอบ
ใช้ร่วมกันได้กับ UCMM และการรับส่งข้อความ Class 3 (การรับส่งข้อความโดยตรง)

จำนวนการเชื่อมต่อ

64

RPI (รอบการส่ง)

0.5 ถึง 10,000 ms (ในยูนิต 0.5 ms)

แบนด์วิทธ์การสื่อสารที่สามารถทนรับได้สำหรับการสื่อสารแบบเป็นรอบๆ

6,000 pps

การทดสอบการเป็นไปตามที่กำหนด

ใช้ร่วมกันได้กับเวอร์ชัน A7

การต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ N-bus*3

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต*4

แหล่งจ่ายไฟ

จ่ายไฟจากยูนิตผ่านทางคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

ปริมาณกระแสไฟที่ยอมให้ไหลผ่าน

1,200 mA หรือน้อยกว่า*5

การเปิดเครื่องในระหว่างการรับไฟของ PoE

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ: 24 V ±10 %, กระแสไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: 360 mA หรือน้อยกว่า*6

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า (มีคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟ)
48 VDC (สูงสุด 57 VDC) (ระหว่างที่รับจากแหล่งจ่ายไฟ PoE)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: 1,500 mW หรือน้อยกว่า (สูงสุด 60 mA ที่ 24 V)*7

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก และฝาครอบกันฝุ่น: Polycarbonate
คอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟ: Polyamide (ปลั๊ก), PBT (แป้นเสียบ)

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน, คอนเนคเตอร์จ่ายกระแสไฟ, ยูนิตปิดท้าย 2 หน่วย

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม (รวมหัวต่อด้วย)

*1 ใช้สาย STP หรือสาย UTP Category 5 หรือสูงกว่า เมื่อใช้ฟังก์ชันรับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟ PoE 2. ไม่จำกัดจำนวนยูนิตที่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อใช้สวิตช์
*2 เมื่อใช้สวิตช์ จะสามารถเชื่อมต่อยูนิตได้ไม่จำกัดจำนวน
*3 "N-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*4 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ 5. ค่ากระแสไฟที่สามารถเข้าสู่ยูนิตนี้ หรือเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ยูนิตที่เชื่อมต่อกับยูนิตนี้
*5 นี่คือค่ากระแสไฟที่สามารถเข้าสู่ยูนิตหลัก หรือเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ยูนิตที่เชื่อมต่อกับยูนิตหลัก
*6 เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน (-20 ถึง 45 °C: 360 mA หรือน้อยกว่า, 45 ถึง 50 °C: 260 mA หรือน้อยกว่า, 50 ถึง 55 °C: 140 mA หรือน้อยกว่า) *8 ไม่รวมกระแสไฟที่จ่ายไปยังแอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ
*7 ไม่รวมกระแสไฟที่จ่ายไปยังแอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

NU-EC1

รูป

ชื่อผลิตภัณฑ์

ยูนิตเครือข่ายที่ใช้ร่วมกับ EtherCAT

Ethernet

การสอดคล้อง

IEEE802.3u (100BASE-TX)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

100Mbps (100BASE-TX)

สื่อในการส่งข้อมูล

หมวดหมู่ 5e STP

ระยะระหว่างจุดต่อ (Node)

100 m

พอร์ตการสื่อสาร

RJ-45x2

การต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ N-bus *1

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *2

แหล่งจ่ายไฟ

รับพลังงานจากยูนิตแหล่งจ่ายไฟ ผ่านคอนเนคเตอร์การเดินสายแบบประหยัดพื้นที่

ปริมาณกระแสไฟที่ยอมให้ไหลผ่าน

สูงสุด 1200 mA

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC±10%, การกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1700 mW หรือน้อยกว่า (สูงสุด 70 mA ที่ 24 V) *3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้มยูนิตหลัก และฝาครอบกันฝุ่น: Polycarbonate
คอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟ: Polyamide (ปลั๊ก), PBT (แป้นเสียบ)

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน, คอนเนคเตอร์จ่ายกระแสไฟ, ยูนิตปิดท้าย 2 หน่วย

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม (รวมหัวต่อด้วย)

*1 "N-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*2 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ
*3 ไม่รวมกระแสไฟที่จ่ายไปยังแอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

NU-DN1

รูป

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

การต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ N-bus *2

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

ปริมาณกระแสไฟที่ยอมให้ไหลผ่าน

สูงสุด 1200 mA

ข้อกำหนดเฉพาะของ DeviceNet®

ฟังก์ชันการสอดคล้อง

ข้อความ I/O (Polling), การสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน

การตั้งที่อยู่

0 ถึง 63 (สามารถเข้ากันได้กับ PGM)

อัตราบอด (สับสวิตช์อัตโนมัติ)

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

500 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

100 m

สายเคเบิลแบบบาง

250 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

250 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 m

125 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

500 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 m

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

11 ถึง 25 VDC *3

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1480 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 24 V, 60 mA สูงสุด) *4

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน, ขั้วต่อ DeviceNet®, ชุดปิดปลาย

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม (รวมหัวต่อด้วย)

*1 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ
*2 “N-bus” เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*3 NU-DN1 ได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟการสื่อสารของ DeviceNet® เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อยังได้รับพลังงานจากที่เดียวกันนี้ผ่านทาง NU-DN1
*4 เฉพาะสำหรับกระแสไฟที่จ่ายไปยังเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

NU-CL1

รูป

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

การต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ N-bus *2

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

แหล่งจ่ายไฟ

รับพลังงานจากยูนิตแหล่งจ่ายไฟ ผ่านคอนเนคเตอร์การเดินสายแบบประหยัดพื้นที่

ปริมาณกระแสไฟที่ยอมให้ไหลผ่าน

สูงสุด 1200 mA

ข้อกำหนดเฉพาะของ CC-Link

เวอร์ชันที่รองรับ

Ver.2.00/Ver.1.10 (เปลี่ยนสลับได้)

ชนิดสถานี

สถานีอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล

จำนวน สถานีที่ใช้

Ver.2.00: 3 สถานี; Ver.1.10: 1/2/3/4 สถานี (เปลี่ยนสลับได้)

ความเร็วในการส่งข้อมูล

156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps

การตั้งหมายเลขสถานี

1 ถึง 64

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ± 10%; การกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1400 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 24 V, 55 mA สูงสุด) *3

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน, คอนเนคเตอร์ CC-Link, คอนเนคเตอร์จ่ายกระแสไฟ, ตัวต้านทานการตัดไฟฟ้า, ยูนิตปิดท้าย × 2

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม (รวมหัวต่อด้วย)

*1 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ
*2 “N-bus” เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*3 เฉพาะสำหรับกระแสไฟที่จ่ายไปยังเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

NU-EN8N

รูป

I/O

I/O

คอนเนคเตอร์

หัวต่อ e-CON (4 ขา)

อินพุต

8

แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้อุปกรณ์

จ่ายผ่าน NU-EN8N จากชุดการสื่อสารที่เชื่อมต่ออยู่

กระแสที่จ่ายให้

520 mA หรือน้อยกว่า (รวมสำหรับแปดพอร์ต)

สัญญาณอินพุต

เอาท์พุท NPN open collector, เอาท์พุทหน้าสัมผัส

เวลาตอบสนองของอินพุท

20 µs หรือน้อยกว่า

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าภายใน

8 VDC (ค่าอ้างอิงของกระแสอินพุท: 3.1 mA)

แรงดันไฟต่ำสุดขณะ ON

6 V

กระแสไฟสูงสุดขณะ OFF

0.9 mA

ความต้านทานขาเข้า

2.4 kΩ

ชุดอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อได้

ชุดสื่อสารที่สามารถเข้ากันได้กับ DeviceNet®, NU-DN1

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 2 ยูนิต (จำนวน ID ที่ใช้: 8) *1

การต่อเซนเซอร์

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10%; การกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า *2

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน, ป้าย, ซีลดัชนี

น้ำหนัก

ประมาณ 55 กรัม (รวมป้ายด้วย)

*1 NU-EN8N ใช้แปด ID ของยูนิตการสื่อสาร โดยไม่คำนึงถึงจำนวนอุปกรณ์อินพุตที่เชื่อมต่อ
*2 NU-EN8N ได้รับพลังงานจากยูนิตการสื่อสารที่เชื่อมต่อ

ด้านบนสุดของหน้า