คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว

MU-N ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ชุดคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กับคอนโทรลเลอร์, สำหรับสายเคเบิล PUR OP-88030

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88030

ชนิด

สำหรับสายเคเบิล PUR (Polyurethane)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

OP-87636/87637
OP-87640/87641

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กรัม

รุ่นอื่นๆ