คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว

MU-N ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ชุดคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กับคอนโทรลเลอร์, สำหรับสายเคเบิล PVC OP-88029

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88029

ชนิด

ำหรับสายเคเบิล PVC (Polyvinyl chloride)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

LR-W500, LR-W70, LR-WF10
OP-75721/87272/85502
OP-75722/87273/87274

น้ำหนัก

ประมาณ 3 กรัม

รุ่นอื่นๆ