คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว

MU-N ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, รูปตัว L, 10 ม. OP-88028

OP-88028 - สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, รูปตัว L, 10 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88028*1

ปลายสาย

ด้านเซนเซอร์: M12 4 ขา รูปตัว L, ด้านคอนโทรลเลอร์: คอนเนคเตอร์

ความยาว

10 ม.

วัสดุ

PVC (Polyvinyl chloride)

น้ำหนัก

ประมาณ 280 กรัม

*1 สายเคเบิลขนาด 10 ม. มีคอนเนคเตอร์สำรองสำหรับด้านคอนโทรลเลอร์

รุ่นอื่นๆ