คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว

MU-N ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, ชนิดตรง, 2 ม. OP-88025

OP-88025 - สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, ชนิดตรง, 2 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88025

ปลายสาย

ด้านเซนเซอร์: M12 4 ขา ชนิดตรง, ด้านคอนโทรลเลอร์: คอนเนคเตอร์

ความยาว

2 ม.

วัสดุ

PVC (Polyvinyl chloride)

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

รุ่นอื่นๆ