ข้อมูลจำเพาะ เลเซอร์เซนเซอร์ (ขนาดกะทัดรัด) LV-S ซีรีส์

รุ่น

LV-S41

LV-S41L

LV-S31

รูป

ชนิด

ขนาดเล็ก

มุมมองด้านข้างขนาดเล็ก

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดเดฟินิตรีเฟลกทีฟแบบปรับระยะได้

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 655 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

600 มม.

480 มม.

50 ถึง 200 มม.
(ช่วงการปรับค่า)

ULTRA

500 มม.

400 มม.

SUPER

400 มม.

320 มม.

TURBO

300 มม.

240 มม.

FINE

200 มม.

160 มม.

HSP

150 มม.

120 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

จอแสดงผล

Polycarbonate

ฝาครอบเลนส์

พลาสติก Norbornene

Acrylic

เลนส์ตัวส่ง: พลาสติก Norbornene
ฝาครอบเลนส์ตัวรับ: Polyarylate

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-S61

LV-S62

LV-S63

รูป

ชนิด

ลำแสงขนาดเล็ก

พื้นที่แสงขนาน

การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 655 nm

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 660 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

2.5 ม.

12 ม. (6 ม.)*2

35 ม.

ULTRA

2 ม.

10 ม. (5 ม.)*2

30 ม.

SUPER

1.5 ม.

8 ม. (3.5 ม.)*2

25 ม.

TURBO

1 ม.

5 ม. (2 ม.)*2

15 ม.

FINE

0.75 ม.

2.5 ม. (0.7 ม.)*2

8 ม.

HSP

0.5 ม.

-

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

พลาสติกเสริมแก้ว

ฝาครอบเลนส์

Acrylic

กระจกสะท้อน

Polycarbonate, Acrylic

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 65 กรัม

ประมาณ 110 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 ตัวเลขที่ไม่อยู่ในวงเล็บหมายถึงระยะตรวจจับของชนิดลำแสงตรวจจับพื้นที่

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-S71

LV-S72

รูป

ชนิด

ขนาดเล็กแบบมาตรฐาน

ขนาดเล็ก (แบบมีช่อง)

FDA (CDRH) Part 1040.10

Class 1 Laser Product*1

IEC 60825-1

Class 1 Laser Product

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ความยาวคลื่น: 655 nm

ระยะตรวจจับ

MEGA

500 มม.

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

ส่วนที่เป็นโลหะ: สแตนเลสสตีล, ชิ้นส่วนพลาสติก: Polyarylate

ฝาครอบเลนส์

ตัวส่ง: พลาสติก Norbornene
ตัวรับ: Polyarylate

ตัวส่ง: พลาสติก Norbornene
ตัวรับ: แก้ว

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

*1 การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นตามข้อกำหนด Laser Notice No.50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-F1

รูป

ชนิด

ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้างสำหรับ
ชนิด 2 หัว (Thrubeam)

รุ่นที่ใช้ได้

LV-S71, LV-S72

ระยะตรวจจับ

MEGA

LV-S71:250 มม., LV-S72:400 มม.*1

ULTRA

LV-S71:250 มม., LV-S72:400 มม.

SUPER

TURBO

FINE

HSP

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

ส่วนที่เป็นโลหะ: สแตนเลสสตีล
ส่วนที่เป็นกระจก: แก้ว

น้ำหนัก

ประมาณ 22 กรัม

*1 LV-N ซีรี่ส์เท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

OP-66869

รูป

ชนิด

ขายึดขนาดกะทัดรัด สำหรับชนิด 2 หัว (Thrubeam)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

LV-S71, LV-S72

ระยะตรวจจับ

MEGA

500 mm

ULTRA

SUPER

TURBO

FINE

HSP

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ชิ้นส่วนโลหะ: เหล็กกล้าไร้สนิม

น้ำหนัก

ประมาณ 14 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

LV-11SB

LV-11SBP

LV-12SB

LV-12SBP

รูป

ชนิด

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย (1 เส้น)

ยูนิตขยาย (1 สาย)

เอาต์พุต

NPN

PNP

NPN

PNP

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ สูงสุด 40 VDC สูงสุด 100 mA ต่อหนึ่งเอาท์พุท

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ สูงสุด 30 VDC สูงสุด 100 mA ต่อหนึ่งเอาท์พุท

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ สูงสุด 40 VDC สูงสุด 100 mA ต่อหนึ่งเอาท์พุท

PNP open collector x 2 ช่องสัญญาณ สูงสุด 30 VDC สูงสุด 100 mA ต่อหนึ่งเอาท์พุท

เวลาตอบสนอง

ยกเว้น LV-S31

ULTRA

4 ms

SUPER

2 ms

TURBO

500 µs

FINE

250 µs

HSP

80 µs

โหมดมาตรฐานของ LV-S31

500 µs

โหมดมาตรฐานของ LV-S31

SPED2

2 ms

SPED3

8 ms

SPED4

32 ms

โหมดความเร็วสูงของ LV-S31

250 µs

อินพุตควบคุม

อินพุตหยุดการปล่อยแสง, การปรับแต่งจากภายนอก, ตั้งค่าอินพุตการเลือกช่องการตั้งค่า หรืออินพุตปรับค่า

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถติดตั้งยูนิตขยายได้ถึง 16 ยูนิต (17 ยูนิตรวมยูนิตหลัก)*1

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า, คลาส 2*2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

สูงสุด 1.7 W (สูงสุด 70 mA สำหรับ 24 V)

Eco-ครึ่งหนึ่ง Eco-ทั้งหมด

สูงสุด 1.35 W (สูงสุด 57.3 mA สำหรับ 24 V)

สูงสุด 1.55 W (สูงสุด 65 mA สำหรับ 24 V)

สูงสุด 1.35 W (สูงสุด 57.3 mA สำหรับ 24 V)

สูงสุด 1.55 W (สูงสุด 65 mA สำหรับ 24 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*3

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ชุดอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์หลัก, ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

ตัวเครื่องและฝาครอบ: Polycarbonate

ชุดอุปกรณ์หลัก, ฝาครอบ: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

*1 ในกรณีเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ต้องติดตั้งบนราง DIN ที่เป็นโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 20 mA ในการต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมจะแตกต่างกันดังต่อไปนี้:
เมื่อเชื่อมต่อ 1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55ºC (14 ถึง 131ºF)
เมื่อเชื่อมต่อ 3 หรือ 10 ยูนิต: -10 ถึง +50ºC (14 ถึง 122ºF)
เมื่อเชื่อมต่อ 11 หรือ 16 ยูนิต: -10 ถึง +45ºC (14 ถึง 113ºF)
*2 เมื่อเชื่อมต่อเกินกว่า 8 ยูนิตขึ้นไป แรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะต้องเท่ากับ 24 VDC การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า
*3 ในกรณีเชื่อมต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ต้องติดตั้งบนราง DIN ที่เป็นโลหะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสเอาต์พุตสูงสุดคือ 20 mA ในการต่อหลายยูนิตเข้าด้วยกัน ช่วงของอุณหภูมิแวดล้อมที่เหมาะสมจะแตกต่างกันดังต่อไปนี้.
เมื่อเชื่อมต่อ 1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55 °C, เมื่อเชื่อมต่อ 3 หรือ 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, เมื่อเชื่อมต่อ 11 หรือ 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า