รุ่น เลเซอร์เซนเซอร์ (ขนาดกะทัดรัด) LV-S ซีรีส์

29 ผลิตภัณฑ์

LV-11A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-11A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11S - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-11S

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11SA - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11SA

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11SAP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-11SAP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-11SB - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11SB

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN

LV-11SBP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-11SBP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP

LV-12S - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN ยกเลิกการผลิต

LV-12S

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-12SA - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-12SA

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-12SAP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-12SAP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-12SB - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-12SB

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN

LV-12SBP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-12SBP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP

LV-S31 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้

LV-S31

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้

LV-S41 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก

LV-S41

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก

LV-S41L - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง

LV-S41L

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง

LV-S61 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก

LV-S61

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก

LV-S62 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน

LV-S62

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน

LV-S63 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล

LV-S63

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล

LV-S71 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน

LV-S71

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน

LV-S72 - ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit)

LV-S72

ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit)

OP-42130 - สายเคเบิลปลายสายเปลือยเสริม φ4.5, 5 แกน (น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, ส้ม, ชมพู) ยกเลิกการผลิต

OP-42130

สายเคเบิลปลายสายเปลือยเสริม φ4.5, 5 แกน (น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, ส้ม, ชมพู)

LV-F1 - ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้าง

LV-F1

ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้าง