1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. เลเซอร์เซนเซอร์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. หัวเซนเซอร์

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์LB ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

LB-081

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LB-081

ชนิด

หัวเซนเซอร์ชนิดมาตรฐาน

ระยะอ้างอิง

80 มม.

ช่วงการวัด

±15 มม.

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIa

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดงที่สามารถมองเห็นได้

ระยะเวลาของพัลส์

35 µs

ความยาวคลื่น

670 nm

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1 x 2 มม.*1

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

0.25% ของ F.S.*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

8 µm

*1 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงโดยให้ชิ้นงานอยู่ที่ระยะอ้างอิง

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)