ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรีส์

รุ่น

GV-H45

GV-H45L

GV-H130

GV-H130L

GV-H450

GV-H450L

GV-H1000

GV-H1000L

รูป

ชนิด

พิสัยสั้น

พิสัยกลาง

พิสัยไกล

พิสัยไกลเป็นพิเศษ

แหล่งกำเนิดแสง

แสงเลเซอร์สารกึ่งตัวนำมองเห็นได้, ความยาวคลื่น: 655 nm

คลาสของเลเซอร์

FDA (CDRH)
Part 1040.10

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

IEC 60825-1

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

JIS C6802

class 2 (560 µW)

class 2 (560 µW)

class 2 (560 µW)

class 2 (560 µW)

ระยะตรวจจับ
(ค่าที่แสดงของแอมพลิฟายเออร์ )

20 ถึง 45 มม.
(250 ถึง 0)*1)

55 ถึง 130 มม.
(750 ถึง 0)*1)

160 ถึง 450 มม.
(290 ถึง 0)*1)

200 ถึง 1000 มม.
(800 ถึง 0)*1)

การแสดงผลที่เป็นไปได้

259 ถึง -34

768 ถึง -98

295 ถึง -50

810 ถึง -175

ความคลาดเคลื่อนการตรวจจับมาตรฐาน

0.5 มม.

1 มม.

3 มม.

20 มม. (ระยะตรวจจับ
200 ถึง 800 มม.)
30 มม. (ระยะตรวจจับ
800 ถึง 1000 มม.)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ประมาณ ø0.1 มม.
(ระยะตรวจจับ 45 มม.)

ประมาณ ø0.3 มม.
(ระยะตรวจจับ 130 มม.)

ประมาณ ø0.8 มม.
(ระยะตรวจจับ 450 มม.)

ประมาณ ø1.8 มม.
(ระยะตรวจจับ
1000 มม.)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

เอาท์พุทควบคุม: หลอดไฟ LED สีแดง / ไฟแจ้งเตือนการแผ่รังสีของแสงเลเซอร์: หลอดไฟ LED สีเขียว / ไฟแจ้งเตือน 1 จุด: หลอดไฟ LED สีเขียว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

การส่องสว่างโดยรอบในการปฏิบัติการ

แสงแวดล้อมในการทำงาน

หลอดไฟชนิดไส้

10000ℓx

5000ℓx

10000ℓx

5000ℓx

2,500ℓx

5000ℓx

2,500ℓx

แสงอาทิตย์

20000ℓx

10000ℓx

20000ℓx

10000ℓx

5000ℓx

10000ℓx

5000ℓx

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุของตัวเรือน: PBT, หน้าจอ: โพลีอาไรเลท, โลหะ: SUS304, ครอบเลนส์: แก้ว, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม*2

ประมาณ 130 กรัม*2

ประมาณ 190 กรัม*2

ประมาณ 210 กรัม*2

*1 แนวทางทั่วไปสำหรับค่าที่แสดงของแอมพลิฟายเออร์ ที่สัมพันธ์กับระยะตรวจจับ (เมื่อโหมดการแสดงระยะห่างได้รับการตั้งค่าเป็น Normal)
*2 รวมสายต่อ 2 ม. (สายเคเบิล 3 ม. สำหรับ GV-H1000)
*3 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

GV-21

GV-22

GV-21P

GV-22P

รูป

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

สูงสุด 2,200 mW (ที่ 30 V: สูงสุด 73.3 mA)

Eco-Half

สูงสุด 1,700 mW (ที่ 30 V: สูงสุด 56.7 mA)

Eco-All

สูงสุด 1,600 mW (ที่ 30 V: สูงสุด 53.3 mA)

ไฟแสดงผล

จอแสดงผลคู่ 7 Segment (ค่าที่อ่านได้: ไฟ LED สีแดง 3 หลัก ค่าที่ตั้งไว้: ไฟ LED สีเขียว 3 หลัก)
+ LED แบบบาร์กราฟ 13 ระดับ 2 สี (สีแดง, สีเขียว)

เอาต์พุต

NPN

PNP

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V

PNP open collector x 2 ช่อง, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V

อินพุตควบคุม

อินพุทการหยุดฉุกเฉิน, อินพุทสวิตช์ช่องเก็บค่าภายนอก, อินพุทเลื่อน, อินพุทตั้งเวลา, เวลาตอบสนองของแต่ละอินพุท: 20 ms

เวลาตอบสนอง

1.5/3/10/20/50 ms

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

เอาต์พุตควบคุม: LED สีแดง x จอแสดงผล 2 ช่อง: LED สีเขียว x 2 ไฟแสดงการยิงเลเซอร์ที่มีการแผ่รังสี
LED สีเขียว อื่นๆ: LED สีเขียว x 2/LED สีแดง x 3

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10 %*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุของตัวเรือน, ฝาครอบหน้าจอ: โพลีคาร์บอเนต, ส่วนบนสุด: โพลีอะเซทัล, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

*1 เมื่อมีการเพิ่มยูนิตขยาย แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายต้องอยู่ในช่วง 11 ถึง 30 VDC

ด้านบนสุดของหน้า