ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์แบบ CMOS GV ซีรีส์

รุ่น

GV-H45

GV-H45L

GV-H130

GV-H130L

รูป

ชนิด

พิสัยสั้น

พิสัยกลาง

แหล่งกำเนิดแสง

แสงเลเซอร์สารกึ่งตัวนำมองเห็นได้, ความยาวคลื่น: 655 nm

คลาสของเลเซอร์

FDA (CDRH)
Part 1040.10

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

IEC 60825-1

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

JIS C6802

class 2 (560 µW)

class 2 (560 µW)

ระยะตรวจจับ
(ค่าที่แสดงของแอมพลิฟายเออร์ )

20 ถึง 45 มม.
(250 ถึง 0)*1)

55 ถึง 130 มม.
(750 ถึง 0)*1)

การแสดงผลที่เป็นไปได้

259 ถึง -34

768 ถึง -98

ความคลาดเคลื่อนการตรวจจับมาตรฐาน

0.5 มม.

1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ประมาณ ø0.1 มม.
(ระยะตรวจจับ 45 มม.)

ประมาณ ø0.3 มม.
(ระยะตรวจจับ 130 มม.)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

เอาท์พุทควบคุม: หลอดไฟ LED สีแดง / ไฟแจ้งเตือนการแผ่รังสีของแสงเลเซอร์: หลอดไฟ LED สีเขียว / ไฟแจ้งเตือน 1 จุด: หลอดไฟ LED สีเขียว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

การส่องสว่างโดยรอบในการปฏิบัติการ

แสงแวดล้อมในการทำงาน

หลอดไฟชนิดไส้

10000ℓx

5000ℓx

10000ℓx

5000ℓx

แสงอาทิตย์

20000ℓx

10000ℓx

20000ℓx

10000ℓx

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุของตัวเรือน: PBT, หน้าจอ: โพลีอาไรเลท, โลหะ: SUS304, ครอบเลนส์: แก้ว, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม*2

ประมาณ 130 กรัม*2

*1 แนวทางทั่วไปสำหรับค่าที่แสดงของแอมพลิฟายเออร์ ที่สัมพันธ์กับระยะตรวจจับ (เมื่อโหมดการแสดงระยะห่างได้รับการตั้งค่าเป็น Normal)
*2 รวมสายต่อ 2 ม. (สายเคเบิล 3 ม. สำหรับ GV-H1000)
*3 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

GV-H450

GV-H450L

GV-H1000

GV-H1000L

รูป

ชนิด

พิสัยไกล

พิสัยไกลเป็นพิเศษ

แหล่งกำเนิดแสง

แสงเลเซอร์สารกึ่งตัวนำมองเห็นได้, ความยาวคลื่น: 655 nm

คลาสของเลเซอร์

FDA (CDRH)
Part 1040.10

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

class 2 (560 µW)

Class 1 *3 (220 µW)

IEC 60825-1

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

Class 2 (560 µW)

Class 1 (220 µW)

JIS C6802

class 2 (560 µW)

class 2 (560 µW)

ระยะตรวจจับ
(ค่าที่แสดงของแอมพลิฟายเออร์ )

160 ถึง 450 มม.
(290 ถึง 0)*1)

200 ถึง 1000 มม.
(800 ถึง 0)*1)

การแสดงผลที่เป็นไปได้

295 ถึง -50

810 ถึง -175

ความคลาดเคลื่อนการตรวจจับมาตรฐาน

3 มม.

20 มม. (ระยะตรวจจับ
200 ถึง 800 มม.)
30 มม. (ระยะตรวจจับ
800 ถึง 1000 มม.)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ประมาณ ø0.8 มม.
(ระยะตรวจจับ 450 มม.)

ประมาณ ø1.8 มม.
(ระยะตรวจจับ
1000 มม.)

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

เอาท์พุทควบคุม: หลอดไฟ LED สีแดง / ไฟแจ้งเตือนการแผ่รังสีของแสงเลเซอร์: หลอดไฟ LED สีเขียว / ไฟแจ้งเตือน 1 จุด: หลอดไฟ LED สีเขียว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

การส่องสว่างโดยรอบในการปฏิบัติการ

แสงแวดล้อมในการทำงาน

หลอดไฟชนิดไส้

5000ℓx

2,500ℓx

5000ℓx

2,500ℓx

แสงอาทิตย์

10000ℓx

5000ℓx

10000ℓx

5000ℓx

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุของตัวเรือน: PBT, หน้าจอ: โพลีอาไรเลท, โลหะ: SUS304, ครอบเลนส์: แก้ว, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 190 กรัม*2

ประมาณ 210 กรัม*2

*1 แนวทางทั่วไปสำหรับค่าที่แสดงของแอมพลิฟายเออร์ ที่สัมพันธ์กับระยะตรวจจับ (เมื่อโหมดการแสดงระยะห่างได้รับการตั้งค่าเป็น Normal)
*2 รวมสายต่อ 2 ม. (สายเคเบิล 3 ม. สำหรับ GV-H1000)
*3 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

GV-21

GV-22

GV-21P

GV-22P

รูป

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

สูงสุด 2,200 mW (ที่ 30 V: สูงสุด 73.3 mA)

Eco-Half

สูงสุด 1,700 mW (ที่ 30 V: สูงสุด 56.7 mA)

Eco-All

สูงสุด 1,600 mW (ที่ 30 V: สูงสุด 53.3 mA)

ไฟแสดงผล

จอแสดงผลคู่ 7 Segment (ค่าที่อ่านได้: ไฟ LED สีแดง 3 หลัก ค่าที่ตั้งไว้: ไฟ LED สีเขียว 3 หลัก)
+ LED แบบบาร์กราฟ 13 ระดับ 2 สี (สีแดง, สีเขียว)

เอาต์พุต

NPN

PNP

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ, สูงสุด 40 VDC, สูงสุด 100 mA แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V

PNP open collector x 2 ช่อง, สูงสุด 30 VDC, สูงสุด 100 mA แรงดันไฟฟ้าตกค้างสูงสุด 1 V

อินพุตควบคุม

อินพุทการหยุดฉุกเฉิน, อินพุทสวิตช์ช่องเก็บค่าภายนอก, อินพุทเลื่อน, อินพุทตั้งเวลา, เวลาตอบสนองของแต่ละอินพุท: 20 ms

เวลาตอบสนอง

1.5/3/10/20/50 ms

ไฟแสดงสถานะการทำงาน

เอาต์พุตควบคุม: LED สีแดง x จอแสดงผล 2 ช่อง: LED สีเขียว x 2 ไฟแสดงการยิงเลเซอร์ที่มีการแผ่รังสี
LED สีเขียว อื่นๆ: LED สีเขียว x 2/LED สีแดง x 3

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

10 ถึง 30 VDC, รวมการกระเพื่อม (P-P) 10 %*1

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุของตัวเรือน, ฝาครอบหน้าจอ: โพลีคาร์บอเนต, ส่วนบนสุด: โพลีอะเซทัล, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 110 กรัม

*1 เมื่อมีการเพิ่มยูนิตขยาย แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายต้องอยู่ในช่วง 11 ถึง 30 VDC

ด้านบนสุดของหน้า