ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลไฟเบอร์ออปติก เซนเซอร์ FS-V30 ซีรีส์

รุ่น

FS-V31

FS-V32

FS-V31C

FS-V32C

FS-V33

FS-V34

FS-V33C

FS-V34C

รูป

ชนิด

1 เอาท์พุท แบบมีสายเคเบิล

1 เอาต์พุต + 1 อินพุต
พร้อมหัวต่อ M8

2 เอาท์พุท + 1 อินพุท พร้อมด้วยสายเคเบิล

2 เอาต์พุตพร้อม
หัวต่อ M8

เอาต์พุต

NPN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท

2 เอาท์พุท

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์ (1 ถึง 5 V)

ไม่มี

อินพุตภายนอก

ไม่มี

1 อินพุท

ไม่มี

คอนเนคเตอร์

-

M8

-

M8

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 640 nm)

เวลาตอบสนอง

33 µs (HIGH SPEED-ความเร็วสูง)/250 µs (FINE-ละเอียด)/500 µs (TURBO-เทอร์โบ)/1 ms (SUPER TURBO-ซูเปอร์เทอร์โบ)/4 ms (ULTRA TURBO-อัลตร้าเทอร์โบ)/16 ms (MEGA TURBO-เมกะเทอร์โบ)

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ขนาด

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)

ไฟแสดงผล

ไฟแสดงการทำงาน: LED สีแดง/จอแสดงผลคู่แบบดิจิตอล: จอแสดงผลคู่แบบ 7 segment, ค่าที่ตั้งไว้ (ไฟ LED สีเขียว 4 หลัก) และ
ค่าปัจจุบัน (ไฟ LED สีแดง 4 หลัก) แสดงผลพร้อมกัน ช่วงค่าที่อ่านได้: 0 ถึง 64,512; อัตราการขยาย: 0P ถึง 999P,
ฟังก์ชันคงค่า: แสดงทั้งค่าที่คงไว้สูงสุดและต่ำสุดได้พร้อมกัน โดยเลือกได้จาก 5 รุ่น
จอ LED แบบบาร์กราฟ: อัตราการขยายของค่าที่อ่านได้ (85% ถึง 115% ใน 7 ขั้น), จอแสดงผลชนิดปรับได้

โหมดการตรวจจับ

ความเข้มแสง (ความเป็นไปได้ในการการตรวจจับพื้นที่, มีฟังก์ชันการติดตามความไวอัตโนมัติ)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

เลือกโหมด ไทม์เมอร์ OFF-delay/ไทม์เมอร์ ON-delay/ไทม์เมอร์ One-shot/ไทม์เมอร์ ON-delay + ไทม์เมอร์ OFF-delay/ไทม์เมอร์ ON-delay + ไทม์เมอร์ One-shot ได้ สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 0.1 ms ถึง 9,999 ms, ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้งไว้: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

NPN open-collector 24 V, สูงสุด 100 mA*1 (เฉพาะยูนิตหลัก)/สูงสุด 20 mA (เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 2 ms (ON)/20 ms (OFF)*2

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด) โปรดสังเกตว่าชนิด 2 เอาท์พุทจะนับเป็นสองชุด

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

การปฏิบัติการปกติ

HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: สูงสุด 710 mW (โดยใช้ 24 V, สูงสุด 29 mA, โดยใช้ 12 V, สูงสุด 40 mA)/ประหยัดพลังงาน: สูงสุด 540 mW (โดยใช้ 24 V, สูงสุด 22 mA, โดยใช้ 12 V, สูงสุด 28 mA)*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 20,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 30,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

อุปกรณ์เสริม

ไม่มี

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 22 กรัม

*1 กระแสไฟฟ้ารวมของสองเอาต์พุตจะต้องน้อยกว่า 100 mA
*2 มีเฉพาะในบางรุ่น
*3 เมื่อใช้โหมด HIGH SPEED การสิ้นเปลืองกำลังไฟจะเพิ่มขึ้นถึง 160 mW (7 mA)
*4 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจดูว่ากระแสไฟออกไม่เกิน 20 mA
1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55 °C, 3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, 11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FS-V31P

FS-V32P

FS-V31CP

FS-V32CP

FS-V33P

FS-V34P

FS-V33CP

FS-V34CP

รูป

ชนิด

1 เอาท์พุท แบบมีสายเคเบิล

1 เอาต์พุต + 1 อินพุต
พร้อมหัวต่อ M8

2 เอาท์พุท + 1 อินพุท พร้อมด้วยสายเคเบิล

2 เอาต์พุตพร้อม
หัวต่อ M8

เอาต์พุต

PNP

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท

2 เอาท์พุท

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์ (1 ถึง 5 V)

ไม่มี

อินพุตภายนอก

ไม่มี

1 อินพุท

ไม่มี

คอนเนคเตอร์

-

M8

-

M8

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 640 nm)

เวลาตอบสนอง

33 µs (HIGH SPEED-ความเร็วสูง)/250 µs (FINE-ละเอียด)/500 µs (TURBO-เทอร์โบ)/1 ms (SUPER TURBO-ซูเปอร์เทอร์โบ)/4 ms (ULTRA TURBO-อัลตร้าเทอร์โบ)/16 ms (MEGA TURBO-เมกะเทอร์โบ)

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ขนาด

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)

ไฟแสดงผล

ไฟแสดงการทำงาน: LED สีแดง/จอแสดงผลคู่แบบดิจิตอล: จอแสดงผลคู่แบบ 7 segment, ค่าที่ตั้งไว้ (ไฟ LED สีเขียว 4 หลัก) และ
ค่าปัจจุบัน (ไฟ LED สีแดง 4 หลัก) แสดงผลพร้อมกัน ช่วงค่าที่อ่านได้: 0 ถึง 64,512; อัตราการขยาย: 0P ถึง 999P,
ฟังก์ชันคงค่า: แสดงทั้งค่าที่คงไว้สูงสุดและต่ำสุดได้พร้อมกัน โดยเลือกได้จาก 5 รุ่น
จอ LED แบบบาร์กราฟ: อัตราการขยายของค่าที่อ่านได้ (85% ถึง 115% ใน 7 ขั้น), จอแสดงผลชนิดปรับได้

โหมดการตรวจจับ

ความเข้มแสง (ความเป็นไปได้ในการการตรวจจับพื้นที่, มีฟังก์ชันการติดตามความไวอัตโนมัติ)

ความเข้มแสง (ตรวจจับแบบพื้นที่ได้, มีฟังก์ชันการตรวจสอบความไวแสงอัตโนมัติ)/
[ความเข้มแสงชนิดจำกัด/ตรวจสอบการนับ/ตรวจจับความผิดปกติ]

ความเข้มแสง (ความเป็นไปได้ในการการตรวจจับพื้นที่, มีฟังก์ชันการติดตามความไวอัตโนมัติ)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

เลือกโหมด ไทม์เมอร์ OFF-delay/ไทม์เมอร์ ON-delay/ไทม์เมอร์ One-shot/ไทม์เมอร์ ON-delay + ไทม์เมอร์ OFF-delay/ไทม์เมอร์ ON-delay + ไทม์เมอร์ One-shot ได้ สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 0.1 ms ถึง 9,999 ms, ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้งไว้: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

PNP open-collector 24 V, สูงสุด 100 mA*1 (เฉพาะยูนิตหลัก)/สูงสุด 20 mA (เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 2 ms (ON)/20 ms (OFF)*2

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด) โปรดสังเกตว่าชนิด 2 เอาท์พุทจะนับเป็นสองชุด

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

การปฏิบัติการปกติ

HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: สูงสุด 750 mW (ใช้ 24 V, สูงสุด 31 mA, ใช้ 12 V, สูงสุด 40 mA)/
ประหยัดพลังงานสูงสุด 580 mW (ใช้ 24 V, สูงสุด 24 mA, ใช้ 12 V,
สูงสุด 28 mA)*3

ปกติ: สูงสุด 830 mW (ใช้ 24 V, สูงสุด 35 mA, ใช้ 12 V, สูงสุด 45 mA)/
ประหยัดพลังงานสูงสุด 660 mW (ใช้ 24 V, สูงสุด 27 mA, ใช้ 12 V,
สูงสุด 32 mA)*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 20,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 30,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

อุปกรณ์เสริม

ไม่มี

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 22 กรัม

*1 กระแสไฟฟ้ารวมของสองเอาต์พุตจะต้องน้อยกว่า 100 mA
*2 มีเฉพาะในบางรุ่น
*3 เมื่อใช้โหมด HIGH SPEED การสิ้นเปลืองกำลังไฟจะเพิ่มขึ้นถึง 160 mW (7 mA)
*4 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจดูว่ากระแสไฟออกไม่เกิน 20 mA
1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55 °C, 3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, 11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FS-V31M

FS-V30

รูป

ชนิด

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์

เส้น 0

เอาต์พุต

NPN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท

ไม่มี

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์ (1 ถึง 5 V)

อินพุตภายนอก

ไม่มี

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 640 nm)

เวลาตอบสนอง

33 µs (HIGH SPEED-ความเร็วสูง)/250 µs (FINE-ละเอียด)/500 µs (TURBO-เทอร์โบ)/1 ms (SUPER TURBO-ซูเปอร์เทอร์โบ)/4 ms (ULTRA TURBO-อัลตร้าเทอร์โบ)/16 ms (MEGA TURBO-เมกะเทอร์โบ)

193 µs ถึง 16.7 ms

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

ขนาด

30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D)

ไฟแสดงผล

ไฟแสดงการทำงาน: LED สีแดง/จอแสดงผลคู่แบบดิจิตอล: จอแสดงผลคู่แบบ 7 segment, ค่าที่ตั้งไว้ (ไฟ LED สีเขียว 4 หลัก) และ
ค่าปัจจุบัน (ไฟ LED สีแดง 4 หลัก) แสดงผลพร้อมกัน ช่วงค่าที่อ่านได้: 0 ถึง 64,512; อัตราการขยาย: 0P ถึง 999P,
ฟังก์ชันคงค่า: แสดงทั้งค่าที่คงไว้สูงสุดและต่ำสุดได้พร้อมกัน โดยเลือกได้จาก 5 รุ่น
จอ LED แบบบาร์กราฟ: อัตราการขยายของค่าที่อ่านได้ (85% ถึง 115% ใน 7 ขั้น), จอแสดงผลชนิดปรับได้

โหมดการตรวจจับ

ความเข้มแสง (ความเป็นไปได้ในการการตรวจจับพื้นที่, มีฟังก์ชันการติดตามความไวอัตโนมัติ)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

เลือกโหมด ไทม์เมอร์ OFF-delay/ไทม์เมอร์ ON-delay/ไทม์เมอร์ One-shot/ไทม์เมอร์ ON-delay + ไทม์เมอร์ OFF-delay/ไทม์เมอร์ ON-delay + ไทม์เมอร์ One-shot ได้ สามารถตั้งเวลาไทม์เมอร์ได้: 0.1 ms ถึง 9,999 ms, ความผิดพลาดสูงสุดจากค่าที่ตั้งไว้: สูงสุด ±10%

เอาต์พุตควบคุม

NPN open-collector 24 V, สูงสุด 100 mA*1 (เฉพาะยูนิตหลัก)/สูงสุด 20 mA (เมื่อเชื่อมต่อยูนิตขยาย), แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

อินพุตภายนอก

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 2 ms (ON)/20 ms (OFF)*2

การต่อขยายชุดอุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 ชุด (รวม 17 ชุด) โปรดสังเกตว่าชนิด 2 เอาท์พุทจะนับเป็นสองชุด

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

การปฏิบัติการปกติ

HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ: สูงสุด 710 mW (โดยใช้ 24 V, สูงสุด 29 mA, โดยใช้ 12 V, สูงสุด 40 mA)/ประหยัดพลังงาน: สูงสุด 540 mW (โดยใช้ 24 V, สูงสุด 22 mA, โดยใช้ 12 V, สูงสุด 28 mA)*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 20,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 30,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอก

โพลีคาร์บอเนต

อุปกรณ์เสริม

ไม่มี

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 25 กรัม

*1 กระแสไฟฟ้ารวมของสองเอาต์พุตจะต้องน้อยกว่า 100 mA
*2 มีเฉพาะในบางรุ่น
*3 เมื่อใช้โหมด HIGH SPEED การสิ้นเปลืองกำลังไฟจะเพิ่มขึ้นถึง 160 mW (7 mA)
*4 หากมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าหนึ่งยูนิต อุณหภูมิแวดล้อมจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ให้ติดตั้งยูนิตบนราง DIN โดยใช้ขายึด และตรวจดูว่ากระแสไฟออกไม่เกิน 20 mA
1 ถึง 2 ยูนิต: -10 ถึง +55 °C, 3 ถึง 10 ยูนิต: -10 ถึง +50 °C, 11 ถึง 16 ยูนิต: -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า