ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์
  6. รุ่นต่างๆ

ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์

FS-N40 ซีรี่ส์

รุ่นต่างๆ

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

ชนิดสายเคเบิล

ชนิด รุ่น เอาต์พุต ควบคุม อินพุต ภายนอก
เอาต์พุต NPN เอาต์พุต PNP
มาตรฐาน ยูนิตหลัก FS-N41N FS-N41P 1 0
ยูนิตขยาย FS-N42N FS-N42P
2 เอาต์พุต ยูนิตหลัก FS-N43N FS-N43P 2 1
ยูนิตขยาย FS-N44N FS-N44P

ชนิดคอนเนคเตอร์ M8

ชนิด รุ่น เอาต์พุต ควบคุม อินพุต ภายนอก
สลับได้ระหว่างเอาต์พุต NPN/PNP
ยูนิตหลัก FS-N41C 2* 1*

* สลับได้ระหว่าง 2 เอาต์พุตควบคุม + 0 อินพุตภายนอก หรือ 1 เอาต์พุตควบคุม + 1 อินพุตภายนอก ระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้งานร่วมกับยูนิตต่อขยายได้

ชนิด Zero line

ชนิด รุ่น เอาต์พุตควบคุม
ยูนิตขยาย FS-N40 ไม่มี*

* นับเป็น 1 เอาต์พุตถ้าขยายด้วยชุดหลายเอาต์พุต FS-MC8N/P หรือยูนิตการสื่อสาร NU ซีรี่ส์

ชุดหลายเอาต์พุต

ชนิด รุ่น เอาต์พุตควบคุม แยกต่างหาก เอาต์พุตร่วม อินพุตร่วม
เอาต์พุต NPN เอาต์พุต PNP
ยูนิตหลัก FS-MC8N FS-MC8P 8 1 1

อุปกรณ์เสริม (แยกจำหน่าย)

ขายึดแอมพลิฟายเออร์ (สำหรับยูนิตหลัก)

คำอธิบาย รุ่น

สามารถติดตั้งได้โดยไม่ใช้ราง DIN
และยังสามารถติดตั้งจากด้านบนหรือด้านข้างได้อีกด้วย ดังที่แสดงอยู่ในรูปด้านขวา

OP-88245

ยูนิตปิดท้าย*1 (เมื่อมีการใช้ ยูนิตขยาย)

คำอธิบาย รุ่น

ใส่แอมพลิฟายเออร์เพื่อยึดให้แน่นเมื่อเพิ่มยูนิตหลักและ ยูนิตขยาย ใช้เสมอเมื่อมีการเพิ่มยูนิต
(ชุด 2 ชิ้น)

OP-26751

*1 ชุดหลายเอาต์พุตมาพร้อมยูนิตปิดท้าย

สายต่อ M8 2 ม./10 ม.

คำอธิบาย รุ่น

ใช้ในการเชื่อมต่อกับ FS-N41C แอมพลิฟายเออร์ไม่มี สายคอนเนคเตอร์มาให้ ให้ซื้อพร้อมกับตัวเลือกนี้

ชนิด 2 ม.
OP-73864
ชนิด 10 ม.
OP-73865

คอนเวอร์เตอร์ยูนิต แบบขยาย

คำอธิบาย รุ่น

FS-N40/N10 ซีรี่ส์มีคอนเนคเตอร์ส ำหรับเชื่อมต่อแอมพลิฟายเออร์ที่ต่างจาก FS-V30, ES และ CZ ซีรี่ส์ สิ่งนี้คืออะแดปเตอร์ส ำหรับเชื่อมต่อรุ่นเหล่านั้น ซึ่งจะจ่ายไฟจากยูนิตหลักไปยังยูนิตขยายและป้องกัน การรบกวนกัน
* ใช้ร่วมกับยูนิตการสื่อสาร NU ซีรี่ส์หรือชุดหลายเอาต์พุต FS-MC8N/P ไม่ได้

OP-87199

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)