ข้อมูลจำเพาะ ดิจิตอลไฟเบอร์ ออปติกเซนเซอร์ FS-N ซีรีส์

รุ่น

FS-N11N

FS-N12N

FS-N11CN

FS-N12CN

FS-N13N

FS-N14N

FS-N11MN

รูป

ชนิด

1 เอาท์พุทมาตรฐาน

2 เอาท์พุทแบบฟังก์ชันการทำงานสูง

เอาต์พุตจอภาพ
สายเคเบิล

เอาต์พุต

NPN

รูปแบบ I/O

สายเคเบิล

ขั้วต่อ M8*3

สายเคเบิล

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท
ตัวรวบรวมแบบเปิด NPN 24 V หรือน้อยกว่า, กระแสสูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า (แยกเดี่ยว)/20 mA หรือน้อยกว่า
(ส่วนเชื่อมต่อหลายส่วน) แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1V หรือน้อยกว่า

2 เอาท์พุท
ตัวรวบรวมแบบเปิด NPN 24 V หรือน้อยกว่า, กระแสสูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า (แยกเดี่ยว)/20 mA หรือน้อยกว่า
(ส่วนเชื่อมต่อหลายส่วน) แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1V หรือน้อยกว่า

1 เอาท์พุท
ตัวรวบรวมแบบเปิด NPN 24 V หรือน้อยกว่า, กระแสสูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า (แยกเดี่ยว)/20 mA หรือน้อยกว่า
(ส่วนเชื่อมต่อหลายส่วน) แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1V หรือน้อยกว่า

เอาท์พุทของจอมอนิเตอร์ (1-5 V)

-

1

อินพุตภายนอก

-

-

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 630 nm)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต

APC

สับเปลี่ยนระหว่าง ON/OFF ได้ (ค่าตั้งจากโรงงาน: ปิด)

เวลาตอบสนอง

50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงถึง 16 อุปกรณ์ แต่อาจแตกต่างไปตามโหมดกำลังแสง
0 สำหรับโหมด HIGH SPEED; 4 สำหรับโหมด FINE และ 8 สำหรับโหมด TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA
(จำนวนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเลือกใช้แบบ "Double")

ขนาดของกล่อง

H30.3 มม. x W9.8 มม. x L71.8 มม.

การต่อขยายชุด

สามารถต่อเชื่อมได้มากถึง 16 ชุด (แบบ 2 เอาท์พุทจะนับเป็น 2 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดปกติ: 900 mW หรือน้อยกว่า (36 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 48 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*1
โหมด ECO ON (All): 800 mW หรือน้อยกว่า (32 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 39 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*1
โหมด ECO Full: 470 mW หรือน้อยกว่า (19 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 23 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: ไม่เกิน 20,000 ลักซ์, แสงแดด: ไม่เกิน 30,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอกของชุดหลักและชุดเพิ่มเติม: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 22 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 75 กรัม

*1 2เพิ่มได้อีก 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมด HIGH SPEED
*2 เชื่อมต่ออุปกรณ์หนึ่งหรือสองหน่วย: -20 ถึง +55 °C; เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 3 ถึง 10 หน่วย: -20 ถึง +50 °C, เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 11 ถึง 16 หน่วย: -20 ถึง +45 °C
เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต จะนับอุปกรณ์หนึ่งตัวเป็นหน่วยอุปกรณ์สองหน่วยข้อมูลจำเพาะด้านอุณหภูมิทั้งหมดนี้ ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ยึดบนราง DIN และติดตั้งบนโครงโลหะ
*3 1สำหรับชนิดขั้วต่อ M8 และขั้วต่อ e-CON ความยาวของสายเคเบิลต้องไม่เกิน 30 m

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FS-N11P

FS-N12P

FS-N11CP

FS-N12CP

FS-N13P

FS-N14P

FS-N13CP

FS-N14CP

รูป

ชนิด

1 เอาท์พุทมาตรฐาน

2 เอาท์พุทแบบฟังก์ชันการทำงานสูง

เอาต์พุต

PNP

รูปแบบ I/O

สายเคเบิล

ขั้วต่อ M8*3

สายเคเบิล

ขั้วต่อ M8*3

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

หน่วยอุปกรณ์หลัก

หน่วยอุปกรณ์ต่อพ่วง

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท
ตัวรวบรวมแบบเปิด PNP 24 V หรือน้อยกว่า, กระแสสูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า (แยกเดี่ยว)/20 mA หรือน้อยกว่า
(ส่วนเชื่อมต่อหลายส่วน) แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1V หรือน้อยกว่า

2 เอาท์พุท
ตัวรวบรวมแบบเปิด PNP 24 V หรือน้อยกว่า, กระแสสูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า (แยกเดี่ยว)/20 mA หรือน้อยกว่า
(ส่วนเชื่อมต่อหลายส่วน) แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: 1V หรือน้อยกว่า

อินพุตภายนอก

-

-

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 630 nm)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต

APC

สับเปลี่ยนระหว่าง ON/OFF ได้ (ค่าตั้งจากโรงงาน: ปิด)

เวลาตอบสนอง

50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงถึง 16 อุปกรณ์ แต่อาจแตกต่างไปตามโหมดกำลังแสง
0 สำหรับโหมด HIGH SPEED; 4 สำหรับโหมด FINE และ 8 สำหรับโหมด TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA
(จำนวนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเลือกใช้แบบ "Double")

ขนาดของกล่อง

H30.3 มม. x W9.8 มม. x L71.8 มม.

การต่อขยายชุด

สามารถต่อเชื่อมได้มากถึง 16 ชุด (แบบ 2 เอาท์พุทจะนับเป็น 2 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดปกติ: 950 mW หรือน้อยกว่า (39 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 52 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*1
โหมด ECO ON (All): 850 mW หรือน้อยกว่า (35 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 44 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*1
โหมด ECO Full: 520 mW หรือน้อยกว่า (21 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 26 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

โหมดปกติ: 1050 mW หรือน้อยกว่า (42 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 56 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*1
โหมด ECO ON (All): 950 mW หรือน้อยกว่า (38 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 47 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*1
โหมด ECO Full: 600 mW หรือน้อยกว่า (24 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 29 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

โหมดปกติ: 900 mW หรือน้อยกว่า (36 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 48 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*4
โหมด ECO ON (All): 800 mW หรือน้อยกว่า (32 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 39 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*4
โหมด ECO Full: 470 mW หรือน้อยกว่า (19 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 23 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

ปกติ: 1050 mW หรือน้อยกว่า (สูงสุด 42 mA ที่ 24 V,
สูงสุด 56 mA ที่ 12 V)*5
โหมด Eco on: 950 mW หรือน้อยกว่า
(สูงสุด 38 mA ที่ 24 V, สูงสุด 47 mA ที่ 12 V)*5โหมด Eco Full: 600 mW หรือน้อยกว่า
(สูงสุด 24 mA ที่ 24 V, สูงสุด 29 mA ที่ 12 V)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: ไม่เกิน 20,000 ลักซ์, แสงแดด: ไม่เกิน 30,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอกของชุดหลักและชุดเพิ่มเติม: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 75 กรัม

ประมาณ 45 กรัม

ประมาณ 22 กรัม

ประมาณ 80 กรัม

ประมาณ 70 กรัม

ประมาณ 22 กรัม

*1 เพิ่มได้อีก 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมด HIGH SPEED
*2 เชื่อมต่ออุปกรณ์หนึ่งหรือสองหน่วย: -20 ถึง +55 °C; เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 3 ถึง 10 หน่วย: -20 ถึง +50 °C, เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 11 ถึง 16 หน่วย: -20 ถึง +45 °C
เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต จะนับอุปกรณ์หนึ่งตัวเป็นหน่วยอุปกรณ์สองหน่วยข้อมูลจำเพาะด้านอุณหภูมิทั้งหมดนี้ ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ยึดบนราง DIN และติดตั้งบนโครงโลหะ
*3 1สำหรับชนิดขั้วต่อ M8 และขั้วต่อ e-CON ความยาวของสายเคเบิลต้องไม่เกิน 30 m
*4 2เพิ่มได้อีก 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมด HIGH SPEED
*5 เพิ่มความเร็ว 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมดความเร็วสูง

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FS-N10

รูป

ชนิด

เส้น 0

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิต
ขยาย
(ไม่มีสายเคเบิล
เอาต์พุต)

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

N/A*1

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 630 nm)

APC

สับเปลี่ยนระหว่าง ON/OFF ได้ (ค่าตั้งจากโรงงาน: ปิด)

เวลาตอบสนอง

50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้สูงถึง 16 อุปกรณ์ แต่อาจแตกต่างไปตามโหมดกำลังแสง
0 สำหรับโหมด HIGH SPEED; 4 สำหรับโหมด FINE และ 8 สำหรับโหมด TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA
(จำนวนเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเลือกใช้แบบ "Double")

การต่อขยายชุด

สามารถต่อเชื่อมได้มากถึง 16 ชุดโดยรวม (แบบ 2 เอาท์พุทจะนับเป็น 2 ชุด)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดปกติ: 900 mW หรือน้อยกว่า (36 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 48 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*2
โหมด ECO ON (All): 800 mW หรือน้อยกว่า (32 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 39 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*2
โหมด ECO Full: 470 mW หรือน้อยกว่า (19 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 23 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: ไม่เกิน 20,000 ลักซ์, แสงแดด: ไม่เกิน 30,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 °C ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*3

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

วัสดุของกล่องหุ้มภายนอกของชุดหลักและชุดเพิ่มเติม: โพลีคาร์บอเนต

น้ำหนัก

ประมาณ 20 กรัม

*1 นับเป็นหนึ่งเอาต์พุตเมื่อต่อกับยูนิตการสื่อสาร NU ซีรี่ส์
*2 2เพิ่มได้อีก 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมด HIGH SPEED
*3 เชื่อมต่ออุปกรณ์หนึ่งหรือสองหน่วย: -20 ถึง +55 °C; เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 3 ถึง 10 หน่วย: -20 ถึง +50 °C, เชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่ 11 ถึง 16 หน่วย: -20 ถึง +45 °C
เมื่อใช้ชนิด 2 เอาต์พุต จะนับอุปกรณ์หนึ่งตัวเป็นหน่วยอุปกรณ์สองหน่วยข้อมูลจำเพาะด้านอุณหภูมิทั้งหมดนี้ ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ยึดบนราง DIN และติดตั้งบนโครงโลหะ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FS-N15CN

FS-N15CP

รูป

ชนิด

ชนิด 1 เอาท์พุท

เอาต์พุต

NPN

PNP

รูปแบบ I/O

คอนเนคเตอร์ M8*1

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

หน่วยอุปกรณ์หลัก

จำนวนอินพุท/เอาท์พุท

เอาท์พุทควบคุม

เอาต์พุตควบคุม

1 เอาท์พุท
NPN open collector 24 V หรือน้อยกว่า; สูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า

1 เอาท์พุท
PNP open collector 24 V หรือน้อยกว่า; สูงสุด 100 mA หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า

การเลือกเอาต์พุต

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED 4 จุด สีแดง (ความยาวคลื่น: 630 nm)

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

ปิดตัวตั้งเวลา/ตัวตั้งเวลาหน่วงการปิด/ตัวตั้งเวลาหน่วงการเปิด/ตัวตั้งเวลาวันช็อต

เวลาตอบสนอง

50 µs (HIGH SPEED)/250 µs (FINE)/500 µs (TURBO)/1 ms (SUPER)/4 ms (ULTRA)/16 ms (MEGA)

จำนวนชุดป้องกันการกีดขวาง

ชุดอุปกรณ์ 0 ชุด (ไม่สามารถทำการต่อขยายได้)

ขนาดของกล่อง

H30.3 มม. x W9.8 มม. x L71.8 มม.

การต่อขยายชุด

ชุดอุปกรณ์ 0 ชุด (ไม่สามารถทำการต่อขยายได้)

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, ตัวดูดซับไฟกระชาก

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

โหมดปกติ: 900 mW หรือน้อยกว่า (36 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 48 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*2
โหมด ECO ON (All): 800 mW หรือน้อยกว่า (32 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 39 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*2
โหมด ECO Full: 470 mW หรือน้อยกว่า (19 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 23 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

โหมดปกติ: 950 mW หรือน้อยกว่า (39 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 52 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*5
โหมด ECO ON (All): 850 mW หรือน้อยกว่า (35 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 44 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)*5
โหมด ECO Full: 520 mW หรือน้อยกว่า (21 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 24 VDC; 26 mA หรือน้อยกว่าที่แรงดัน 12 VDC)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP66*3*4

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: ไม่เกิน 20,000 ลักซ์, แสงแดด: ไม่เกิน 30,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 3 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

อแดปเตอร์

PBT เสริมด้วยแก้ว

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม

*1 ใช้สายเคเบิลยาวไม่เกิน 30 ม.
*2 2เพิ่มได้อีก 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมด HIGH SPEED
*3 เกี่ยวกับระดับการป้องกันเมื่อใช้ไฟเบอร์ยูนิตขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ø1.3 หรือ ø1.0) เมื่อใช้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ø1.3 และชุดขั้วต่อสามารถแยกจากกันได้ (FU-4F/ 66/91/93/43/63/63T และอื่นๆ) จะไม่ได้ค่ามาตรฐานป้องกัน IP66/IP65 เมื่อใช้ไฟเบอร์ยูนิตชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กใดๆ ยกเว้นที่กล่าวไว้ด้านบน IP65 จะมีผล
*4 กรณีต่อไปนี้ ไม่ได้ค่ามาตรฐานการป้องกัน IP66/65
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อไฟเบอร์ยูนิตเข้ากับคอนเนคเตอร์ M8 ของ KEYENCE (คำแนะนำในการขันสกรูคอนเนคเตอร์ M8: ขันสกรูด้วยมือก่อน แล้วขันอีกครั้งให้แน่นกว่ากว่าเดิม 1/16-1/8 รอบด้วยคีม)
เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อไฟเบอร์ยูนิตเข้ากับคอนเนคเตอร์ M8 ของ KEYENCE
เมื่อฝาครอบกันฝุ่นของเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์เปิดอยู่
เมื่อมีคราบสกปรกจับที่ฝาครอบกันฝุ่น
เมื่อไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์แบบกันน้ำ A/B ในตอนติดตั้งไฟเบอร์ยูนิตชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
*5 เพิ่มได้อีก 100 mW (4.0 mA) สำหรับโหมด HIGH SPEED

ด้านบนสุดของหน้า