ประเทศไทย

บำรุงรักษาอัตโนมัติ [แนวความคิดใหม่ล่าสุด]

ฟังก์ชันการบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติจะตรวจจับความเข้มของแสงที่ลดลงเนื่องจากฝุ่นละอองหรือปัญหาลำแสงไม่ตรงแนว และปรับเซนเซอร์กลับสู่สถานะเดิมบนจอแสดงผล คุณลักษณะนี้ช่วยกำจัดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการทำงาน ทำให้เซนเซอร์ให้ค่าที่มีความแม่นยำสูงอย่างต่อเนื่อง

บำรุงรักษาอัตโนมัติ

ฟังก์ชันการบำรุงรักษาอัตโนมัติ: DATUM

ฟังก์ชันการบำรุงรักษาอัตโนมัติ: DATUM

ค่าที่ตั้งไว้เปลี่ยนแปลงตามความเข้มแสงตามที่แสดงในภาพด้านขวา ฟังก์ชันนี้จะเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้ตามค่าเฉลี่ยของความเข้มแสงที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง รอบการเปลี่ยนแปลงการวัดค่าเป็นระบบเดียวกับรอบสัญญาณตัวอย่างและสามารถเลือกได้สามระดับ

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site