ม่านแสงนิรภัยที่ไม่มีจุดบอด

SL-C ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ม่านแสงนิรภัย - GL-R ซีรีส์

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบอนุกรม 0.15 ม. SL-S1

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SL-S1

ภาพรวม

สายเคเบิลต่อขยายแบบอนุกรมสำหรับ SL-CF/CH/CL/CHG

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

SL-CF/CH/CL/CHG ซีรี่ส์

ความยาว

0.15 ม.

หมายเหตุ

ชุดตัวส่ง/ตัวรับ

รุ่นอื่นๆ