เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. อุปกรณ์ทดสอบเมื่อจำเป็นอบการตรวจจับ OP-88865

OP-88865 - เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม. อุปกรณ์ทดสอบเมื่อจำเป็นอบการตรวจจับ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88865

เส้นผ่านศูนย์กลาง

14 มม.

ความยาว

200 มม.

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ