ข้อมูลจำเพาะ เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย SZ-V ซีรีส์

รุ่นแบบรวม

รุ่น

SZ-V04*1

SZ-V04X*1

SZ-V32*1

SZ-V32X*1

รูป

ชนิด

ชนิดหลายฟังก์ชัน

ชนิดหลายช่อง

ความสามารถ
ในการตรวจจับ

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20, 30, 40, 50, 70, 150 มม. (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า); การสะท้อน: ต่ำสุด 1.8%; ความเร็ว: สูงสุด 1.6 m/s*2

มุมที่ตรวจจับได้

190° (-5° ถึง 185°)

เวลาตอบสนอง
(ON เป็น OFF)

โหมด
มาตรฐาน

รอบการสแกน A

160 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 1280 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3

รอบการสแกน B

168 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 1344 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3

รอบการสแกน C

176 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 1408 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3

โหมด
ความเร็วสูง

รอบการสแกน A

80 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 640 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3

รอบการสแกน B

84 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 672 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3

รอบการสแกน C

88 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 704 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3

เวลาตอบสนอง (OFF เป็น ON)

เวลาตอบสนองของ ON เป็น OFF + 150 ms

พื้นที่ป้องกัน

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 70/150 มม.

โหมดมาตรฐาน: 8.4 ม. / โหมดความเร็วสูง: 5.7 ม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 50 มม.

โหมดมาตรฐาน: 5.6 ม. / โหมดความเร็วสูง: 3.8 ม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 40 มม.

โหมดมาตรฐาน: 4.3 ม. / โหมดความเร็วสูง: 2.9 ม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 30 มม.

โหมดมาตรฐาน: 2.9 ม. / โหมดความเร็วสูง: 2.0 มม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 20 มม.

โหมดมาตรฐาน: 1.6 ม. / โหมดความเร็วสูง: 1.1 ม.

พื้นที่เตือน

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 70/150 มม.

โหมดมาตรฐาน: 26 ม. / โหมดความเร็วสูง: 23 ม.*4

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 50 มม.

โหมดมาตรฐาน: 25 ม. / โหมดความเร็วสูง: 21 ม.*4

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 40 มม.

โหมดมาตรฐาน: 24 ม. / โหมดความเร็วสูง: 20 ม.*4

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 30 มม.

โหมดมาตรฐาน: 23 ม. / โหมดความเร็วสูง: 18 ม.*4

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 20 มม.

โหมดมาตรฐาน: 21 ม. / โหมดความเร็วสูง: 15 ม.*4

ระยะปลอดภัยเพิ่มเติม

100 มม.*5

ระยะในการวัดสูงสุด

60 ม.*6

จำนวนช่องสูงสุด

สูงสุด 4 ช่อง

สูงสุด 32 ช่อง

หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนหลายหัว

สูงสุด 3

กล้อง

-*7

พื้นที่ตรวจสอบ: มากกว่า 190° (-5° ถึง 185°)*7

-*7

พื้นที่ตรวจสอบ: มากกว่า 190° (-5° ถึง 185°)*7

จอแสดงผล

จอ LCD สี QVGA 2.2 นิ้ว

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด, ความยาวคลื่น

อินฟราเรดเลเซอร์ไดโอด, 905 nm

คลาสของเลเซอร์

IEC

Class 1 IEC/EN 60825-1

FDA

Class 1 FDA 21 CFR 1040.10, 1040.11 (Laser Notice No.50)*8

JIS

Class 1 JIS C6802

เอาต์พุตควบคุม
(เอาต์พุต OSSD)

ชนิดเอาต์พุต

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต PNP หรือ NPN (กำหนดการตั้งค่าได้ด้วย SZ-V Configurator)

จำนวนเอาต์พุต

4 เอาต์พุต

2 เอาต์พุต

กระแสโหลดสูงสุด

500 mA*9

แรงดันตกค้าง

สูงสุด 2.5 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

แรงดันไฟฟ้าในสภาวะ OFF

สูงสุด 2.0V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

กระแสรั่วไหล

สูงสุด 1 mA*10

โหลดแบบเก็บประจุไฟฟ้าสูงสุด

2.2 µF (โดยมีความต้านทานโหลด 100 Ω)

ความต้านทานสายไฟโหลด

สูงสุด 2.5 Ω

อินพุต
(ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย)

PNP

แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 10 ถึง 30 V,
แรงดันไฟฟ้าขณะ OFF: เปิดหรือ 0 ถึง 3 V,
กระแสไฟลัดวงจร: ประมาณ 2.5 mA (อินพุต EDM: ประมาณ 10 mA)

NPN

แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 0 ถึง 3 V,
แรงดันไฟฟ้าขณะ OFF: เปิดหรือ 10 V ถึงแรงดันแหล่งจ่ายไฟ,
กระแสไฟลัดวงจร: ประมาณ 2.5 mA (ประมาณ 10 mA สำหรับ EDM)

เอาต์พุต
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย
(เอาต์พุต AUX)

ชนิดเอาต์พุต

เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (PNP หรือ NPN, กำหนดการตั้งค่าได้ด้วย SZ-V Configurator)

จำนวนเอาต์พุต

6 เอาต์พุต

4 เอาต์พุต

กระแสโหลดสูงสุด

50 mA

แรงดันตกค้าง (ระหว่าง ON)

สูงสุด 2.5 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

หลอดไฟ Muting

เชื่อมต่อได้กับหลอดไส้ (24 VDC, 1 ถึง 5.5 W)
และหลอดไฟ LED (กระแสโหลด: 10 ถึง 230 mA)

-

การเชื่อมต่อ

USB

USB2.0

EtherNet

มาตรฐาน

-

อัตราการส่งข้อมูล

สายเคเบิล

คอนเนคเตอร์

เอาต์พุตเครือข่าย/ข้อมูล

ความยาว
สายเคเบิล

สายไฟ

30 ม. หรือน้อยกว่า*11

สายเคเบิลที่เชื่อมต่อ

แต่ละเส้น 20 ม. หรือน้อยกว่า*12

สายเคเบิล EtherNet

-

มาตรฐานที่อนุมัติ

EMC

EMS

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type3 ESPE)

EMI

EN55011 Class A, FCC Part15B Class A, ICES-003 Class A

ความปลอดภัย

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type3 ESPE),
IEC61496-3, EN61496-3 (Type3 AOPDDR),
IEC61508, EN61508,
EN ISO13849-1:2015 (PLd, Category3), UL508, UL1998,
CSA C22.2 No.14, CSA C22.2 No.0.8

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

11.8 W (ไม่มีโหลด), 55.0 W (มีโหลด)*13

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อใช้คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายไฟ: 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า
เมื่อใช้แบตเตอรี่: 24 VDC +20 %/-30 %

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 1,500 ลักซ์หรือน้อยกว่า*14

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-25 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความชื้นแวดล้อมในการเก็บรักษา

35 ถึง 95 % RH

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,7 มม., กวาด 20 ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2 (ประมาณ 10G), พัลส์ 16 ms, 1,000 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน

โครงเครื่องยูนิตหลัก

Magnesium

หน้าต่าง

Polycarbonate, PEI

ส่วนไฟแสดงสถานะ

-*7

Aluminium, PES*7

-*7

Aluminium, PES*7

ยูนิตจอแสดงผล

โครงเครื่อง

Magnesium, PPS, Polycarbonate

หน่วยความจำระบบ

โครงเครื่อง

Aluminium, PPE

น้ำหนัก

ประมาณ 2,100 กรัม

*1 รุ่นแบบรวมประกอบด้วยยูนิตจอแสดงผล หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน หน่วยความจำระบบ และสายเคเบิลเชื่อมต่อ (SZ-VS005)
*2 หากวัตถุที่จะตรวจจับขยับในแนวตั้งฉากกับระนาบตรวจจับ SZ-V จะไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 1.6 ม./วินาที ไม่ว่าการตั้งค่าตัวเข้ารหัสจะเป็นอย่างไร
*3 เวลาตอบสนอง พื้นที่ป้องกัน และพื้นที่เตือนจะได้รับผลกระทบจากโหมดการทำงาน
*4 ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้ในพื้นที่เตือนจำเป็นต้องมีการสะท้อนแสง 20% หรือมากกว่า
*5 หากมีฉากหลังที่สะท้อนแสงอย่างมากภายใน 1.5 ม. จากเขตพื้นที่ป้องกัน จะต้องเพิ่มระยะให้พื้นที่ป้องกันอีก 200 มม. เมื่อคำนวณระยะความปลอดภัยขั้นต่ำ
*6 แม้เมื่อใช้เอาต์พุตข้อมูลเครือข่าย ระยะเอาต์พุตที่วัดได้สูงสุดคือ 60 เมตร
*7 ใช้ได้กับชนิดที่มีกล้องเท่านั้น
*8 ใช้การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ที่อ้างอิงจาก IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ Laser Notice No.50
*9 ค่าคำนวณกระแสโหลดของเอาต์พุต OSSD และเอาต์พุต AUX คือ 1.5 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนหัวเดียว 1.0 A หรือน้อยกว่า เมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสองหัว และ 0.5 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสามหัว
*10 มีเมื่อปิดเครื่อง
*11 10 ม. หรือน้อยกว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟจากแบตเตอรี่
*12 เมื่อจ่ายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ ความยาวของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อแต่ละเส้น ควรอยู่ที่ 10 ม. หรือสั้นกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสองหัว และ 5 ม. หรือสั้นกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสามหัว
*13 เมื่อใช้ SZ-V กับซีรี่ส์ที่เชื่อมต่อกับหัวเซนเซอร์ จำเป็นต้องเพิ่ม 9.4 W ต่อหัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน นอกจากนี้การสิ้นเปลืองกำลังไฟอาจสูงขึ้นชั่วคราว (สูงสุด 3.6 W) การสิ้นเปลืองกำลังไฟจะอยู่ภายในข้อมูลจำเพาะหลังจาก SZ-V กลับสู่การทำงานตามปกติ
*14 แหล่งกำเนิดแสงรอบข้างไม่ควรอยู่ภายใน ± 5° ของระนาบตรวจจับ

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่นแบบรวม

รุ่น

SZ-V32N*1

SZ-V32NX*1

รูป

ชนิด

ชนิดเครือข่าย

ความสามารถ
ในการตรวจจับ

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20, 30, 40, 50, 70, 150 มม. (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า); การสะท้อน: ต่ำสุด 1.8%; ความเร็ว: สูงสุด 1.6 m/s*2

มุมที่ตรวจจับได้

190° (-5° ถึง 185°)

เวลาตอบสนอง
(ON เป็น OFF)

โหมด
มาตรฐาน

รอบการสแกน A

160 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 1280 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3*4

รอบการสแกน B

168 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 1344 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3*4

รอบการสแกน C

176 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 1408 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3*4

โหมด
ความเร็วสูง

รอบการสแกน A

80 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 640 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3*4

รอบการสแกน B

84 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 672 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3*4

รอบการสแกน C

88 ms (สแกน 2 ครั้ง) ถึง 704 ms (สแกน 16 ครั้ง)*3*4

เวลาตอบสนอง (OFF เป็น ON)

เวลาตอบสนองของ ON เป็น OFF + 150 ms

พื้นที่ป้องกัน

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 70/150 มม.

โหมดมาตรฐาน: 8.4 ม. / โหมดความเร็วสูง: 5.7 ม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 50 มม.

โหมดมาตรฐาน: 5.6 ม. / โหมดความเร็วสูง: 3.8 ม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 40 มม.

โหมดมาตรฐาน: 4.3 ม. / โหมดความเร็วสูง: 2.9 ม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 30 มม.

โหมดมาตรฐาน: 2.9 ม. / โหมดความเร็วสูง: 2.0 มม.

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 20 มม.

โหมดมาตรฐาน: 1.6 ม. / โหมดความเร็วสูง: 1.1 ม.

พื้นที่เตือน

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 70/150 มม.

โหมดมาตรฐาน: 26 ม. / โหมดความเร็วสูง: 23 ม.*5

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 50 มม.

โหมดมาตรฐาน: 25 ม. / โหมดความเร็วสูง: 21 ม.*5

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 40 มม.

โหมดมาตรฐาน: 24 ม. / โหมดความเร็วสูง: 20 ม.*5

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 30 มม.

โหมดมาตรฐาน: 23 ม. / โหมดความเร็วสูง: 18 ม.*5

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้: 20 มม.

โหมดมาตรฐาน: 21 ม. / โหมดความเร็วสูง: 15 ม.*5

ระยะปลอดภัยเพิ่มเติม

100 มม.*6

ระยะในการวัดสูงสุด

60 ม.*7

จำนวนช่องสูงสุด

สูงสุด 32 ช่อง

หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนหลายหัว

สูงสุด 3

กล้อง

-*8

พื้นที่ตรวจสอบ: มากกว่า 190° (-5° ถึง 185°)*8

จอแสดงผล

จอ LCD สี QVGA 2.2 นิ้ว

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด, ความยาวคลื่น

อินฟราเรดเลเซอร์ไดโอด, 905 nm

คลาสของเลเซอร์

IEC

Class 1 IEC/EN 60825-1

FDA

Class 1 FDA 21 CFR 1040.10, 1040.11 (Laser Notice No.50)*9

JIS

Class 1 JIS C6802

เอาต์พุตควบคุม
(เอาต์พุต OSSD)

ชนิดเอาต์พุต

ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต PNP หรือ NPN (กำหนดการตั้งค่าได้ด้วย SZ-V Configurator)

จำนวนเอาต์พุต

2 เอาต์พุต

กระแสโหลดสูงสุด

500 mA*10

แรงดันตกค้าง

สูงสุด 2.5 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

แรงดันไฟฟ้าในสภาวะ OFF

สูงสุด 2.0V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

กระแสรั่วไหล

สูงสุด 1 mA*11

โหลดแบบเก็บประจุไฟฟ้าสูงสุด

2.2 µF (โดยมีความต้านทานโหลด 100 Ω)

ความต้านทานสายไฟโหลด

สูงสุด 2.5 Ω

อินพุต
(ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย)

PNP

แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 10 ถึง 30 V,
แรงดันไฟฟ้าขณะ OFF: เปิดหรือ 0 ถึง 3 V,
กระแสไฟลัดวงจร: ประมาณ 2.5 mA (อินพุต EDM: ประมาณ 10 mA)

NPN

แรงดันไฟฟ้าขณะ ON: 0 ถึง 3 V,
แรงดันไฟฟ้าขณะ OFF: เปิดหรือ 10 V ถึงแรงดันแหล่งจ่ายไฟ,
กระแสไฟลัดวงจร: ประมาณ 2.5 mA (ประมาณ 10 mA สำหรับ EDM)

เอาต์พุต
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย
(เอาต์พุต AUX)

ชนิดเอาต์พุต

เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (PNP หรือ NPN, กำหนดการตั้งค่าได้ด้วย SZ-V Configurator)

จำนวนเอาต์พุต

4 เอาต์พุต

กระแสโหลดสูงสุด

50 mA

แรงดันตกค้าง (ระหว่าง ON)

สูงสุด 2.5 V (โดยมีความยาวสายเคเบิล 5 ม.)

หลอดไฟ Muting

เชื่อมต่อได้กับหลอดไส้ (24 VDC, 1 ถึง 5.5 W)
และหลอดไฟ LED (กระแสโหลด: 10 ถึง 230 mA)

การเชื่อมต่อ

USB

USB2.0

EtherNet

มาตรฐาน

IEEE802.3u (100BASE-TX)

อัตราการส่งข้อมูล

100 Mbps

สายเคเบิล

สายเคเบิล STP (Shielded Twisted Pair) Category5
หรือสูงกว่า หรือ UTP (Unshielded Twisted Pair)

คอนเนคเตอร์

RJ45 (คอนเนคเตอร์ IP65) 2 พอร์ต

เอาต์พุตเครือข่าย/ข้อมูล

PROFIsafe, PROFINET, EtherNet/IP™, UDP

ความยาว
สายเคเบิล

สายไฟ

30 ม. หรือน้อยกว่า*12

สายเคเบิลที่เชื่อมต่อ

แต่ละเส้น 20 ม. หรือน้อยกว่า*13

สายเคเบิล EtherNet

100 ม. หรือน้อยกว่า*14

มาตรฐานที่อนุมัติ

EMC

EMS

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type3 ESPE)

EMI

EN55011 Class A, FCC Part15B Class A, ICES-003 Class A

ความปลอดภัย

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (Type3 ESPE),
IEC61496-3, EN61496-3 (Type3 AOPDDR),
IEC61508, EN61508,
EN ISO13849-1:2015 (PLd, Category3), UL508, UL1998,
CSA C22.2 No.14, CSA C22.2 No.0.8

อัตรา

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

13.4 W (ไม่มีโหลด), 50.8 W (มีโหลด)*15

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อใช้คอนเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายไฟ: 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า
เมื่อใช้แบตเตอรี่: 24 VDC +20 %/-30 %

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP65 (IEC60529)

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 1,500 ลักซ์หรือน้อยกว่า*16

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

อุณหภูมิแวดล้อมในการเก็บรักษา

-25 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

ความชื้นแวดล้อมในการเก็บรักษา

35 ถึง 95 % RH

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,7 มม., กวาด 20 ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

100 ม./วินาที2 (ประมาณ 10G), พัลส์ 16 ms, 1,000 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน

โครงเครื่องยูนิตหลัก

Magnesium

หน้าต่าง

Polycarbonate, PEI

ส่วนไฟแสดงสถานะ

-*8

Aluminium, PES*8

ยูนิตจอแสดงผล

โครงเครื่อง

Magnesium, PPS, Polycarbonate

หน่วยความจำระบบ

โครงเครื่อง

Aluminium, PPE

น้ำหนัก

ประมาณ 2,300 กรัม

*1 รุ่นแบบรวมประกอบด้วยยูนิตจอแสดงผล หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน หน่วยความจำระบบ และสายเคเบิลเชื่อมต่อ (SZ-VS005)
*2 หากวัตถุที่จะตรวจจับขยับในแนวตั้งฉากกับระนาบตรวจจับ SZ-V จะไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 1.6 ม./วินาที ไม่ว่าการตั้งค่าตัวเข้ารหัสจะเป็นอย่างไร
*3 เวลาตอบสนอง พื้นที่ป้องกัน และพื้นที่เตือนจะได้รับผลกระทบจากโหมดการทำงาน
*4 เมื่อใช้ PROFIsafe กับ SZ-V32N จะเพิ่มเวลาตอบสนอง 6 ms
*5 ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้ในพื้นที่เตือนจำเป็นต้องมีการสะท้อนแสง 20% หรือมากกว่า
*6 หากมีฉากหลังที่สะท้อนแสงอย่างมากภายใน 1.5 ม. จากเขตพื้นที่ป้องกัน จะต้องเพิ่มระยะให้พื้นที่ป้องกันอีก 200 มม. เมื่อคำนวณระยะความปลอดภัยขั้นต่ำ
*7 แม้เมื่อใช้เอาต์พุตข้อมูลเครือข่าย ระยะเอาต์พุตที่วัดได้สูงสุดคือ 60 เมตร
*8 ใช้ได้กับชนิดที่มีกล้องเท่านั้น
*9 ใช้การจำแนกประเภทเลเซอร์ของ FDA (CDRH) ที่อ้างอิงจาก IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ Laser Notice No.50
*10 ค่าคำนวณกระแสโหลดของเอาต์พุต OSSD และเอาต์พุต AUX คือ 1.2 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนหัวเดียว 0.8 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสองหัว และ 0.3 A หรือน้อยกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสามหัว
*11 มีเมื่อปิดเครื่อง
*12 10 ม. หรือน้อยกว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟจากแบตเตอรี่
*13 เมื่อจ่ายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ ความยาวของสายเคเบิลที่เชื่อมต่อแต่ละเส้น ควรอยู่ที่ 10 ม. หรือสั้นกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสองหัว และ 5 ม. หรือสั้นกว่าเมื่อใช้หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกนสามหัว
*14 ระยะห่างระหว่าง SZ-V กับสวิตช์ EtherNet
*15 เมื่อใช้ SZ-V กับซีรี่ส์ที่เชื่อมต่อกับหัวเซนเซอร์ จำเป็นต้องเพิ่ม 9.4 W ต่อหัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน นอกจากนี้การสิ้นเปลืองกำลังไฟอาจสูงขึ้นชั่วคราว (สูงสุด 3.6 W) การสิ้นเปลืองกำลังไฟจะอยู่ภายในข้อมูลจำเพาะหลังจาก SZ-V กลับสู่การทำงานตามปกติ
*16 แหล่งกำเนิดแสงรอบข้างไม่ควรอยู่ภายใน ± 5° ของระนาบตรวจจับ

ด้านบนสุดของหน้า