ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล FT ซีรีส์

รุ่น

FT-H10

FT-H20

FT-H30

FT-H50

FT-H40K

FT-H50K

รูป

ชนิด

อุณหภูมิกลางถึงต่ำ จุดเล็ก

อุณหภูมิกลางถึงกลาง พิสัยไกล

อุณหภูมิกลางถึงต่ำ พิสัยไกล

อุณหภูมิกลางถึงต่ำ พิสัยไกลพิเศษ

อุณหภูมิสูงพิสัยปานกลาง

ช่วงระดับอุณหภูมิ

0 ถึง 500°C*1

0 ถึง 1350°C*1

ย่านอุณหภูมิที่สามารถแสดงผลได้

-50 ถึง +520°C

-50 ถึง +1400°C

ระยะตรวจจับ

ไม่จำกัด *2

ระยะที่วัดได้ /
เส้นผ่านศูนย์กลางของมุมมอง (ตัวอย่าง)

17.5/ø6.3 มม.
35/ø1.5 มม.
52.5/ø8 มม.

60/ø8.5 mm
120/ø6 mm
180/ø14.5 mm

200/ø15 mm
400/ø18 mm
600/ø33 mm

500/ø18 มม.
1500/ø30 มม.
3000/ø75 มม.

100/ø7.5 มม.
150/ø6 มม.
300/ø11.5 มม.

500/ø18 มม.
1500/ø30 มม.
3000/ø75 มม.

การมองเห็น

ลำแสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้แบบ 2 จุด*3

องค์ประกอบของการตรวจจับ

เทอร์โมไพล์

ความยาวคลื่นตรวจจับ

8 ถึง 14 µm

อัตราการทำซ้ำ

±0.5°C

±3°C

การแก้ไขความสามารถในการแพร่ (ε)

0.10 ถึง 1.99 (ระดับขั้นละ 0.01)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 ม./วินาที2, 10 ครั้ง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z, รวม 60 ครั้ง

วัสดุ

ตัวเครื่อง: พลาสติกเสริมใยแก้ว, เลนส์รวมแสงอินฟราเรด: เจอร์เมเนียม, ตัวส่งเลเซอร์: Polyarylate
ท่อเลนส์*4: อะลูมิเนียม, สายเคเบิล: Vinyl chloride, ขายึด: SUS304, สกรูยึด: สแตนเลสสตีล

วัสดุ

เหล็กฉากยึด

SUS304

อุปกรณ์เสริม

ตัวยึด

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

ประมาณ 150 กรัม

*1 รับประกันการทำซ้ำในช่วงระดับอุณหภูมิ
*2 วางในระยะที่มองเห็นวัตถุมีขนาด 1.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของมุมมอง
*3 ความยาวคลื่นลำแสงเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 655 nm, ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 [IEC60825-1, FDA (CDRH) Part1040.10] การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1
โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50
*4 ไม่มีท่อเลนส์ในรุ่น FT-H10, FT-H20 และ FT-H30

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FT-50AW

FT-55AW

รูป

ชนิด

ประเภทยึดกับราง DIN

ประเภทยึดกับแผง

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 V DC ±10% การกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

1,400 mW (สำหรับ 12 V), 1,600 mW (สำหรับ 24 V)

การสิ้นเปลืองไฟ

โหมด Eco

1,150 mW (สำหรับ 12 V), 1,350 mW (สำหรับ 24 V)

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

4 + 1/ไฟ LED 7 segment 2 หลัก, จอแสดงผลคู่ (สีแดง/สีเขียว) (ความสูงของตัวอักษรในจอแสดงผลด้านบน (สีแดง): 8 มม., ความสูงของตัวอักษรในจอแสดงผลด้านล่าง (สีเขียว): 5.7 มม.), รอบการอัพเดทการแสดงผล: 10/วินาที

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟ LED สีแดง x 3 (เอาท์พุทควบคุม 1/เอาท์พุทควบคุม 2/ไฟแสดงสถานะอินพุทการตั้งเวลา)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1°C หรือ 1°C (0.2°F หรือ 1.8°F) (เมื่อใช้งาน H10/H20/H30), 1°C (1.8°F) (เมื่อใช้งาน H50/H40K/H50K)

Hysteresis

ตัวแปร

การตอบสนอง

สามารถเลือก HSP, 30, 100, 200, 500, 1000 หรือ 5000 ms ได้ (ใน HSP: ทั่วไป 10 ms, สูงสุด 15 ms)

การเลือกช่อง

สามารถกำหนดค่าสายสีชมพูและสีม่วงสำหรับการจำค่าอินพุทที่ 1, 2 ตามลำดับ สำหรับช่องการจำสูงถึง 4 ช่อง

ข้อมูลจำเพาะของช่อง

สามารถตั้งความสามารถในการแพร่ (ใช้ได้ในโหมดอุณหภูมิ) และการตั้งค่าขีดจำกัด x 2 ให้กับช่องเก็บค่าแต่ละช่องได้

อินพุตภายนอก

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 2 ms

จดจำค่าอินพุท

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 20 ms

เอาต์พุตควบคุม

NPN open collector x 2 ช่องสัญญาณ (เลือก N.O./N.C. ได้), สูงสุด 100 mA (สูงสุด 40 VDC), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด: 260 Ω สามารถตั้งค่าขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างของย่านเอาท์พุทแบบอนาล็อกได้โดยเป็นตัวเลือกเสริม

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ยูนิตหลัก, ฝาครอบ: Polycarbonate
ปุ่มยาง: Polyester elastomer
สายเคเบิล: Vinyl chloride
ขายึด: SPCC

ยูนิตหลัก, ฝาครอบ: Polycarbonate
ปุ่มยาง: Polyester elastomer
สายเคเบิล: Vinyl chloride
ขายึดแผงควบคุม: Polyacetal
ฝาครอบป้องกันด้านหน้า: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ช่วยจับยึดแบบ anchoring ของ DIN, สายเคเบิลไฟ, สติกเกอร์ที่ฝาครอบชุดอุปกรณ์

ตัวยึดแผง, ฝาครอบป้องกัน, สายไฟ, สคิกเกอร์หุ้มชุด

น้ำหนัก

ประมาณ 85 กรัม

*1 อุณหภูมิแวดล้อมเมื่อใช้เอาต์พุตแบบอะนาล็อกคือ -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FT-50AP

FT-50AWP

FT-55AP

FT-55AWP

รูป

ชนิด

ประเภทยึดกับราง DIN

ประเภทยึดกับแผง

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 V DC ±10% การกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ปกติ

1,400 mW (สำหรับ 12 V), 1,600 mW (สำหรับ 24 V)

การสิ้นเปลืองไฟ

โหมด Eco

1,150 mW (สำหรับ 12 V), 1,350 mW (สำหรับ 24 V)

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

4 + 1/ไฟ LED 7 segment 2 หลัก, จอแสดงผลคู่ (สีแดง/สีเขียว) (ความสูงของตัวอักษรในจอแสดงผลด้านบน (สีแดง): 8 มม., ความสูงของตัวอักษรในจอแสดงผลด้านล่าง (สีเขียว): 5.7 มม.), รอบการอัพเดทการแสดงผล: 10/วินาที

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟ LED สีแดง x 3 (เอาท์พุทควบคุม 1/เอาท์พุทควบคุม 2/ไฟแสดงสถานะอินพุทการตั้งเวลา)

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1°C หรือ 1°C (0.2°F หรือ 1.8°F) (เมื่อใช้งาน H10/H20/H30), 1°C (1.8°F) (เมื่อใช้งาน H50/H40K/H50K)

Hysteresis

ตัวแปร

การตอบสนอง

สามารถเลือก HSP, 30, 100, 200, 500, 1000 หรือ 5000 ms ได้ (ใน HSP: ทั่วไป 10 ms, สูงสุด 15 ms)

การเลือกช่อง

สามารถกำหนดค่าสายสีชมพูและสีม่วงสำหรับการจำค่าอินพุทที่ 1, 2 ตามลำดับ สำหรับช่องการจำสูงถึง 4 ช่อง

ข้อมูลจำเพาะของช่อง

สามารถตั้งความสามารถในการแพร่ (ใช้ได้ในโหมดอุณหภูมิ) และการตั้งค่าขีดจำกัด x 2 ให้กับช่องเก็บค่าแต่ละช่องได้

อินพุตภายนอก

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 2 ms

จดจำค่าอินพุท

เวลาอินพุท: ต่ำสุด 20 ms

เอาต์พุตควบคุม

PNP open collector x 2 ช่อง (เลือก N.O./N.C. ได้), สูงสุด 50 mA (สูงสุด 30 VDC), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

4 ถึง 20 mA, ความต้านทานโหลดสูงสุด: 260 Ω สามารถตั้งค่าขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างของย่านเอาท์พุทแบบอนาล็อกได้โดยเป็นตัวเลือกเสริม

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ยูนิตหลัก, ฝาครอบ: Polycarbonate
ปุ่มยาง: Polyester elastomer
สายเคเบิล: Vinyl chloride
ขายึด: SPCC

ยูนิตหลัก, ฝาครอบ: Polycarbonate
ปุ่มยาง: Polyester elastomer
สายเคเบิล: Vinyl chloride
ขายึดแผงควบคุม: Polyacetal
ฝาครอบป้องกันด้านหน้า: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ช่วยจับยึดแบบ anchoring ของ DIN, สายเคเบิลไฟ, สติกเกอร์ที่ฝาครอบชุดอุปกรณ์

ตัวยึดแผง, ฝาครอบป้องกัน, สายไฟ, สคิกเกอร์หุ้มชุด

น้ำหนัก

ประมาณ 85 กรัม

*1 อุณหภูมิแวดล้อมเมื่อใช้เอาต์พุตแบบอะนาล็อกคือ -10 ถึง +45 °C

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FT-S1

รูป

ระบบ จ่ายอากาศ

อัตราการไหล แนะนำ

15ℓ/min

แรงดัน ที่ต้านทานได้

1 MPa หรือน้อยกว่า (ที่บริเวณทางเข้า)

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่เป็นไปตามที่กำหนด

ø6 มม.

วัสดุ

โครงสร้าง: สังกะสี, หัวครอบ: อะลูมิเนียม, ชุดสายไฟและโอริง: NBR,
ตัวยึด: ทองเหลืองชุบนิกเกิล

น้ำหนัก

ประมาณ 700 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

FT-S2

รูป

การส่องผ่าน
ของอินฟราเรด

85% หรือมากกว่า*1

วัสดุ

หัวครอบ: อะลูมิเนียม,
เลนส์: เจอร์เมเนียม,
โอริง: NBR

น้ำหนัก

ประมาณ 32 กรัม

*1 การส่องผ่านของอินฟราเรดที่มีความยาวคลื่น 8 ถึง 14 µm

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น

OP-91147

รูป

ความสามารถในการแพร่

0.95

ขีดจำกัดอุณหภูมิที่ยอมรับได้

180°C

ขนาด

ความกว้าง: 50 มม., ความยาว: 10 ม.

น้ำหนัก

ประมาณ 145 กรัม

ด้านบนสุดของหน้า