1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ
  4. เครื่องบันทึก
  5. เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ
  6. รุ่น
  7. ชันท์รีซิสเตอร์, 250 Ω

เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษTR-V ซีรีส์

ชันท์รีซิสเตอร์, 250 Ω

OP-84419

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-84419

ชนิด

ตัวต้านทานชันต์สำหรับการแปลงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุท 4 - 20 mA

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

TR-V ซีรี่ส์

จำนวนรวม

ชุดอุปกรณ์ 1 ชุด

หมายเหตุ

250 Ω. ใช้เมื่อทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่เอาท์พุทในย่าน 4 ถึง 20 mA.

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ