เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรีส์

ปากกา OP-84416

OP-84416 - ปากกา

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-84416

ชนิด

มีปากกาสัมผัส

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

TR-V

จำนวนรวม

ปากกา 1 ด้าม

หมายเหตุ

เหมือนกันกับปากกาสัมผัสซึ่งมีให้มากับชุดอุปกรณ์หลัก * มีปากกาให้หนึ่งด้ามเมื่อคุณสั่งซื้อชุดอุปกรณ์หลัก

รุ่นอื่นๆ