เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แผงด้านหน้าสำหรับชนิด 10 นิ้ว OP-84413

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-84413

ภาพรวม

แผงควบคุมด้านหน้าสำหรับเปลี่ยนในกรณีที่หมดอายุหรือไฟพื้นหลังเสีย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

TR-V1000

จำนวนรวม

ชุดอุปกรณ์ 1 ชุด

หมายเหตุ

อุปกรณ์เสริม (ทุกชิ้นถูกติดตั้งแล้ว), ฝาครอบหน้าจอ (1), ปากกาสัมผัส (1), ป้ายแสดงช่องสัญญาณ (1 แผ่น), ฝาครอบฉลากแสดงช่องสัญญาณ (1 แผ่น)

รุ่นอื่นๆ